22. aug 2019 Psykobloggen

Leve med et tungt hjerte

Kevin jesus horacio lyuo4hcfjfm unsplash

I en samtale jeg hadde fikk jeg høre en beskrivelse av å leve med et «tungt hjerte». Denne personen følte at livet var levd av å gjøre gjentatte feil. Det førte med seg en ryggsekk av skyldfølelse og skam.

Ingen er feilfrie, det er leit når noen lar sine dårlige hendelser ta mer plass enn alle de gode. Det er en umulig oppgave å gå igjennom et liv uten å trå feil, det gjelder for oss alle. Du kan ha gjort dårlige gjerninger, gått langt over streken, og du kan sitte i ettertid å føle deg helt håpløs – men det er ALDRI for sent å snu! Det handler om å ta et skritt fremover, å ha en intensjon om å være bedre enn du var i går.

Ingen skal være redd for å komme som de er, med sin bagasje og med sine tanker og følelser. Når et menneske viser og kjenner på anger, da er det håp for endring. Selv om noen har sporet av fra å følge den gode vei, så må vi ikke la det være for sent å komme tilbake på «rett spor» igjen.

Malin rysstad

Malin Ali

Malin skriver om mellommenneskelige relasjoner. Hun er opptatt av likeverd og forståelse på tvers av kulturer, etnisitet og sosioøkonomisk status. På bunn er vi alle mennesker og vi må ta vare på hverandre, vise tålmod, omsorg og kjærlighet.

Flere innlegg fra Malin Ali

Relaterte saker