10. jan 2019 Psykobloggen

Livsutfordringer

Livsutfordringer er noe som angår oss alle på en eller annen måte.

Globe 304586 1280 size large

Som en venn, familie, lærer, eller som et medmenneske for hverandre så må vi være tydelige på at det er ingen skam å kjenne på følelsen av å ha det vanskelig.

Livet går i bølgedaler, og det vil ta oss alle igjennom utfordringer, i større eller mindre grad. Det er mange som føler skam for å kjempe sin kamp, og som velger å holde det som er vondt og vanskelig for seg selv.

Ingen skal måtte kjempe alene, derfor er oppfordringen om åpenhet så viktig. Når livet er vanskelig kan det være godt å bli forstått og lyttet til, det kan gjøre det vonde lettere å bære.

Vi må minne hverandre på at uansett hva et menneske går igjennom, er det ingen som skal bære på følelsen av skam, men heller STOLTHET for sin styrke til å klare stå i det. 

Malin rysstad

Malin Ali

Malin skriver om mellommenneskelige relasjoner. Hun er opptatt av likeverd og forståelse på tvers av kulturer, etnisitet og sosioøkonomisk status. På bunn er vi alle mennesker og vi må ta vare på hverandre, vise tålmod, omsorg og kjærlighet.

Flere innlegg fra Malin Ali