6. apr 2020 Psykobloggen

Omstillingskompetanse?

Coronatilstandene har minnet oss på at vi lever i en uforutsigbar verden. #ordmotkorona #koronahåp

Colourbox8833237

Det jeg har begynt å kalle for omstillingskompetanse er noe vi alle kan opparbeide oss i den tiden vi er inne i. Omstilling er nødvendig enten vi vil eller ei. Kan hende utgangen av krisa blir at samfunnet endres til det bedre.

Jeg har en deltidsstilling som informasjonsmedarbeider ved Hurdalsjøen Recoverysenter, som er et sykehus for mennesker med psykiske helseproblemer, hvor vi driver ut fra en recoveryorientert tilnærming. Redskapene er Illness, Management & Recovery (IMR), Fysisk aktivitet og Sunt kosthold. Nysgjerrig på IMR? Se gjerne opptak av foredrag fra 17. februar 2020 med lederen for Recoverypilotene, Tone Winnem. Tittel: Erfaringer med IMR: Se her.

Fysisk aktivitet inneholder mye og er viktig på mange måter. Opptak fra et Recoveryseminar arrangert av Recoverypilotene 11. juni 2019 på litteraturhuset med Jan Hoff, professor ved NTNU St. Olavs Hospital. Tittel: Fysisk aktivitet og psykisk helse: Se her.

Et annet opptak fra samme dag med Recoverypilot Ingunn Victoria Øye: Tittel: Hvorfor er det så viktig at politikere forstår verdien av å opprettholde og bevare “Fritt Behandlingsvalg”?: Se her.

Recoveryorienteringen ved Hurdalsjøen Recoverysenter har basis blant annet i Aaron Antonovsky (1923-1994) sin forskning på Salutogenese. Den israelsk-amerikansk sosiologen, som ble kjent for sin forskning på forholdet mellom stress, helse og velvære, var misfornøyd med den etablerte medisinens og det moderne helsebegrepets skarpe skille mellom syk og frisk. Han utviklet teorien om salutogenese, som en motsatsteori til patologien. Ref. Store norske leksikon.

3. mai 2020 sendes NRKs Helene sjekker inn fra Hurdalsjøen Recoverysenter, og det blir en fin mulighet til å se og høre hvordan det er hos oss.

Motstandskraft
Så litt om meg selv. I disse dager er at det er bra å kjenne på at jeg har stått gjennom noen stormer uten å falle over ende, men jeg har også ligget nede for telling, og har ingen garanti for at det aldri vil skje igjen. Jeg holder dog fast ved at jeg kan stå støtt når det gjelder, og at jeg har motstandskraft jeg tar i bruk når jeg trenger det. Mye er stengt og det er mye man ikke skal gjøre i hht. myndighetenes bestemmelser. Da er det ekstra viktig å finne ut hva det er mulig å gjøre? Jeg kan velge om jeg skal gå inn på ulike nettsider for å lese nyheter om Corona’n. Hvis jeg velger å gjøre det, så er det viktig at jeg sorterer mellom hva jeg skal lese. Hvis jeg kikker innom Facebook eller Twitter, så må jeg på forhånd bestemme meg for hva jeg skal scrolle forbi. Det er fullt mulig å lese eller å se på nyheter altfor stor del av dagen, kvelden og natta. Så langt jeg kan kjenner jeg etter hva som er sunt for meg.

Jeg har for tiden hjemmekontor, og siden jeg bor alene blir den sosiale «omgangen» jeg har begrenset til at jeg drar innom på jobb et par ganger i uka, og jeg snakker med folk på telefon. Jeg har hatt perioder i livet det har vært roligere enn det er nå, og det var lenge før jeg tok i bruk Facebook. Sistnevnte har sine sider, men for det meste er det bra for meg å ha Facebook. Gjennom Facebook kan jeg kommunisere med noen bare ved å legge ut noe på min egen profil eller ved å kommentere på andres innlegg. Det kan ofte være ganske overfladisk kommunikasjon, men det er også bra. Den mer personlige kommunikasjonen foregår som oftest på Messenger. Jeg setter pris på de vennene jeg har kontakt med via Facebook. Jeg prøver å begrense bruken av Facebook fordi det innimellom er så overveldende mange saker for og mot myndighetenes unntakstilstand, at jeg har kjent at det ikke har vært sunt for meg.

Med hensyn til omstillingskompetanse, som jeg innledet med, så tror jeg at jeg har en god porsjon fordi jeg mange ganger i livet har gjort store endringer, og jeg har ikke alltid valgt det selv. Det jeg har gjort etter at Corona’n tok grep og omstilling må skje, er å bruke en mangeårig strategi, som er skriving, for å sette ord på det jeg kjenner er vanskelig i den situasjonen vi er i, men også for å gå inn et annet univers. En helt ny blogg startet jeg forrige uke, og jeg har tatt i bruk en ny måte å skrive på der jeg har «indre dialoger» via ytre bilder eller figurer.

Kreativiteten er noe hver av oss har et potensial til å ta i bruk. Jeg tok i bruk min kreativitet hovedsakelig etter at jeg var 30 år. Ellen Ugelstad inspirerte meg nylig gjennom sitt prosjekt #makingsensetogether. Et prosjekt jeg vil anbefale fordi man kan løse oppgaver alene eller sammen med andre.

Lenke til nettsiden og mitt innsendte bidrag.

Min nystartede blogg: «Omstillingskompetanseblogg» finner du her.

(Ønsker du å dele hvordan du har det om dagen? Send ditt bidrag til psykobloggen@mentalhelse.no. Skriv «koronahåp» i emnelinjen.

Vi tar også i mot dikt og tegninger. Tegninger må være i 4:4 format og i en oppløsning på minst 1080 × 1080 piksler.
#koronahåp #ordmotkorona)

1716 20190204165221764086

Siv Helen Rydheim

Siv Helen Rydheim (f. 1955) er tvangs- og psykoseerfarer, forfatter og student ved videreutdanning i samarbeidsbasert forskning.

Flere innlegg fra Siv Helen Rydheim

Relaterte saker