9. mar 2015 Psykobloggen

På tide å avkriminalisere psykiatri og rus

Erik Schjenken: Dagens mangler kan ikke få hindre fremtidens nyvinninger.

Schjenken foto size large

Av Erik Schjenken

Den nye politireformen legger opp til at psykisk syke pasienter og rusede personer helst skal håndteres av helsevesenet i stedet for politiet. Flere av mine gamle kolleger i ambulansetjenesten er skeptiske til dette. Motargumentene er at ambulansepersonell ikke har kompetanse til å håndtere utagerende personer. Isolert sett er jeg enig i det, håndtering av  utagerende personer krever ekstra opplæring. Men premisset er feil, for det er ingen absolutt sammenheng mellom psykiatri, rus og utagering. Ved å legge debatten på et slikt nivå stigmatiserer man syke mennesker.

Det finnes gode argumenter for at en «vanlig» ambulanse ikke er det beste tilbudet til en psykisk syk, men det betyr ikke at det automatisk blir et ordensproblem. Jeg vet ikke hvilke erfaringer som er gjort i Bergen med psykiatriambulansen, men for meg fremstår det som en selvfølge at helsevesenet skal ta ansvar for alle typer pasienter.

Jeg har selv opplevd å bli ført ut av egen leilighet i håndjern for å bli kjørt til lege etter at livet ble for vanskelig å leve. Politifolkene var hyggelige nok, og jeg har forståelse for at situasjonen gjorde at de måtte tenke sikkerhet. Men det var samtidig svært ydmykende. Det jeg husker best fra denne vonde dagen var når vedkommende fra politiet meldte på sambandet at «vi har kontroll på mistenkte». Etter det bare gråt jeg. Mistenkt? Jeg orket bare ikke tanken på å leve, og nå var jeg i tillegg kriminell?

Dette er ikke ment som en kritikk til politifolkene som håndterte meg denne dagen, men jeg fikk selv erfare resultatet av en mislykket politikk i forhold til at man har overlatt psykisk syke til å være et ordensproblem. Sykdom er et helseproblem, uansett årsak. Det er selvsagt at politiet skal kunne bistå når det er fare for liv og helse, men man kan ikke ha som regel at enhver person med psykisk sykdom utgjør en potensiell risiko.

Det samme må være tilfelle med rus. Å være så ruset at man ikke kan ta vare på seg selv er i mine øyne et helseproblem. Overstadig beruselse kan kreve medisinske tiltak, og da er det kun legevakt eller sykehus som er stedet. Hvorfor skal det være en politioppgave å transportere disse menneskene? Jeg tror dette praktiseres ulikt rundt om i landet, men det bør være klare overordnede politiske signaler som gjør klart hva som er helseoppgaver og hva som er ordensoppgaver. Etter mitt syn hører både psykiatri og rus inn under helsevesenets oppgaver.

I de få tilfellene pasienten ikke lar seg roe ved hjelp av prat, instrukser eller lovnad om politi … ja, da må man selvsagt kunne tilkalle politiet for assistanse. Hvis dette krever ekstra kunnskap så er det helseforetakenes oppgave å tilby denne opplæringen. Men mangel på kompetanse i dag kan ikke hindre en mer korrekt ressursbruk i fremtiden. Man må sørge for å tilpasse kompetansen til det man er forventet å skulle gjøre. Det er på høy tid å avkriminalisere psykiatri og rus.

Erik Schjenken er seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon, forfatter, tidligere ambulansesjåfør og varamedlem i Pressens Faglige Utvalg.