Walid foto1 size large
16. mar 2015 Psykobloggen

Omskjæring og psykisk smerte

Walid al-Kubaisi: Kan jeg tilgi mine foreldre som omskar meg? Som konspirerte med andre voksne for å pine meg fysisk og påføre meg varig psykisk smerte.

Oudmayer foto size large
14. mar 2015 Psykobloggen

Om å bli mobbingen

Kristin Oudmayer: Barn og unge trenger voksne som forstår at man ikke er det man utsettes for. Det er forskjell på å være et offer for noe og det å forbli i offerrollen.

Asheim foto size large
13. mar 2015 Psykobloggen

Sorg er normalt

Henrik Asheim: Å sørge er i utgangspunktet et tegn på at du er helt frisk. 

Forsberg foto size large
12. mar 2015 Psykobloggen

Ingen fakkeltog for psykisk syke

May-Helen Forsberg: Psykisk sykdom har ingen status. Når hodet slår seg vrangt er det ingen som bryr seg.

Senneset foto size large
11. mar 2015 Psykobloggen

Selvmord kan både forhindres og forebygges

Ingeborg Senneset: Det holder ikke å hindre noen i å dø, man må få dem til å ønske å leve.

Kristiansen foto size large
10. mar 2015 Psykobloggen

Du trenger ikke trene så lenge du er aktiv!

Ingrid Kristiansen: Det er viktig å ha et helhetlig syn på helse og livsstil.

Schjenken foto size large
9. mar 2015 Psykobloggen

På tide å avkriminalisere psykiatri og rus

Erik Schjenken: Dagens mangler kan ikke få hindre fremtidens nyvinninger.

Kjos foto size large
5. mar 2015 Psykobloggen

Riktig hjelp når jeg trenger det

Tvang oppfattes krenkende og svekker tilliten til behandlingen. 

Rydheim foto size large
5. mar 2015 Psykobloggen

Med pasienten i sentrum?

Siv Helen Rydheim: Utilgivelige nedleggelser av traumeenheter i Helse Nord.

Anlov foto size large
19. feb 2015 Psykobloggen

Velkommen til Psykobloggen

Anlov P. Mathiesen: Mental Helse lanserer lavterskel psykoblogg.