14. mar 2016 Psykobloggen

Ta grep i eget liv når stress tar for stor plass

Mindfulness er en praktisk og effektiv metode for å redusere stress.

Colourbox1702631 size large

Vi er godt igang med et nytt år. Vi har forventninger. Ofte store forventninger. Til andre, til oss selv, til jobb, til skole, til helse og til framdrift. Hvordan ser du for deg ditt år?

De fleste av oss har erfaringer med stress på en eller annen måte i løpet av livet. Vi omgir oss med stress. Vi har stress rundt oss og vi kan ha stress i oss. Noen ganger kan stress være positivt fordi det gir oss engasjement og evne til å yte. Når stress og hverdagens krav blir en belastning, kan vi oppleve at stress føles negativt.

Stress handler ikke bare om stadig aktivitet, jag etter klokka eller om å rekke mange oppgaver. Stress registreres også på det mentale plan. Vi kan føle at vi ikke strekker til, at vi ikke er gode nok, eller vi kan kjenne på en indre uro. Andre ganger oppstår stress når vi over tid må stå i tunge utfordringer, når vi opplever sykdom eller kriser. 

Tanker kan gi stress. Tankestress. De fleste kjenner følelsen som oppstår når tanker plager oss med det som har vært og det som er på vei. Vi har en unik evne til å bekymre oss. Tankene våre kan være en stor kilde til stress og kan bidra til å gjøre oss urolige. Stress fester seg i kroppen vår på ulike vis.

Stress kan i denne sammenhengen beskrives med følelsene som oppstår når man opplever å ha manglende kontroll over en situasjon, hendelse eller forandringer i livet vårt. 

Vi opplever manglende evne til å håndtere en situasjon eller en forandring. Stress kan videre defineres som en fysisk reaksjon på utfordringer eller belastninger i livet vårt.

Vedvarende kronisk stress  kan gi oss betydelige helsemessige belastninger. Stress tapper oss for energi og gjør oss sårbare overfor angst, depresjoner og smerter.

Det finnes ulike måter å ta grep i eget liv når vi kjenner at stress får for stor plass og er i ferd med å feste seg i kroppen vår. Noen velger fysisk trening, noen snakker med legen sin, andre trapper ned i jobben, eller søker bistand på ulike vis hos noen de har tillit til. En metode som har vist seg å være virkningsfull i forebygging av stressrelaterte tilstander er mindfulness. 

Mindfulness er en praktisk og effektiv metode for å redusere stress, mestre utfordringer og øke livskvaliteten. Gjennom å praktisere mindfulness og nærværsøvelser, gir en seg selv pauser med mental hvile og avspenning. Pauser fra hverdagens ytre stress, som vi sårt trenger med jevne mellomrom. Regelmessige pauser for kropp og sinn som gir innsikt, energi og overskudd i en utfordrende hverdag. 

På hvilken måte kan du redusere stressrelaterte belastninger i ditt liv? Tenk over hva som bidrar til stress i din hverdag nå. Ved å følge denne tanken vil du bli mer oppmerksom på hva som bidrar til stress for deg. Om du selv ønsker det, kan du velge å ta noen grep.

Heidi rudolfsen

Heidi Rudolfsen

Sosionom, relasjonsterapeut, skribent og blogger. Deler historier om å være. I livet. På ulike vis. Heidi Rudolfsen har egen blogg, les den her!

Flere innlegg fra Heidi Rudolfsen

Relaterte saker