15. okt 2019 Psykobloggen

Tenker du ofte på hva som kunne/skulle/burde ha vært annerledes i livet ditt?

Mike palmowski viywphd0nwy unsplash

Det meste som skjer her i livet kan vi ikke gjøre noe med, aller minst fortiden, men hvordan vi forholder oss til det som skjer, bestemmer vi selv.

Det er så viktig at vi godtar vår nåværende situasjon, for livet er hva det er, og vi må gjøre det beste ut av de forutsetningene vi har. Vi skal verdsette oss selv for den personen vi ER, og vi skal være stolte av oss selv for det vi mestrer og får til. Det er viktig å huske på at vi må måle vår fremgang opp mot våre egne evner og muligheter, ikke opp mot andres. Vi kan ikke sammenligne oss selv med andre, vi kan hente inspirasjon, men vi må finne vår egen vei fra den vi er til den vi ønsker å være og det vi ønsker å oppnå. Det er lett å havne i tankefella: «Hvis jeg bare hadde gjort ting annerledes, kunne ting vært på en annen måte». Tanker som «Hvis jeg bare hadde …» vil på ingen måte hjelpe oss videre i livet. Det handler om å være HER NÅ.

La oss ikke glemme at livet alltid er i forandring. Vi må akseptere at livet går opp og ned, noen dager eller perioder i livet vil være bedre enn andre, noen vil være dårligere, og det er helt greit. Det er sånn livet skal være!

Malin rysstad

Malin Ali

Malin skriver om mellommenneskelige relasjoner. Hun er opptatt av likeverd og forståelse på tvers av kulturer, etnisitet og sosioøkonomisk status. På bunn er vi alle mennesker og vi må ta vare på hverandre, vise tålmod, omsorg og kjærlighet.

Flere innlegg fra Malin Ali

Relaterte saker