11. nov 2019 Psykobloggen

Ti grunner til hvorfor og når online terapi bør forsøkes

Kanskje online terapi er riktig for deg?

Colourbox39695639

Online terapi eller e-terapi er ulike former for terapeutiske tjenester som psykologer har utformet og tilbyr over nett.

De vanligste formene er:

 • Videokonsultasjon: Her får terapeut og klient se og høre hverandre som i tradisjonell terapi.
 • Chat-basert assistert selvhjelp: Her kan man få chatte med en psykolog.
 • Assistert selvhjelps-program og -kurs: Her har psykologer utformet et selvhjelpsprogram spesialisert mot spesifikke problemstillinger. Som oftest får man fortløpende feedback eller har mulighet for å chatte med psykologen.
 • Terapeutiske Apper: Ulike former for apper er også utviklet for selvhjelp.

Flere forskningsstudier viser at disse ulike formene for terapi er nesten like effektive som tradisjonell terapi.

Nesten hver fjerde nordmann vil slite psykisk iløpet av et år. Vårt helsesystem er overbelastet med overarbeidete helsearbeider som selv er bekymret for verken nok tid eller forsvarlighet i tilbudet til personer med psykiske lidelser. I en slik situasjon er det viktig å informere om at lavterskel tilbud og diverse selvhjelpsprogram har en vitenskapelig dokumentert effekt og støtte.

Derfor har vi skrevet denne artikkelen til deg som lurer på når man bør eller ikke bør vurdere online terapi.

Ti grunner til hvorfor onlineterapi bør vurderes.

1. Effektivt

Det er viktig å fremheve at forskning viser at online terapi er like effektivt som tradisjonell «offline» terapi for milde til moderate psykiske vansker.

2. Trygt

Direktoratet for e-helse har tydelige krav til bruk av videokonsultasjon til helsetjenester som skal sikre klientens person- og datavern. Blant seriøse og profesjonelle aktører som oss i Onlinepsykologene er det dermed helt elementært med bruk av videotjenester som er kryptert. Slik blir alle samtaler mellom deg og psykologen konfidensielle og anonyme. Som psykologer ellers så har også vi etisk og lovpålagt taushetsplikt og må forholde oss til Helsepersonelloven og Pasient- og Brukerettighetsloven.

3. Enkelt

Onlinepsykologene har ledige timer både på dagtid og kveldstid. Vi kan også etter egen avtale tilby timer i løpet av helgen dersom ønskelig og mulig.:

1. Følg linken til «Bestill time»
2. Trykk på «Online Booking» og velg lengde på timen, psykolog og tidspunkt
3. Betale
4. Få link til videosamtalen i forkant av timen
5. Gjennomfør samtalen!

4. Tids- og ressursbesparende

Online terapi er perfekt for deg med en travel hverdag, og som er avhengig av og trenger en fleksibel og tidsbesparende løsning. Du slipper å kjøre langt og betale unødvendige reiseutgifter og evt. parkeringsplass o.l. på toppen av prisen for selve terapien.

Prosessen med å komme i gang kan være veldig effektiv ved at første samtale skjer som regel samme uke kontakten er opprettet, som oftest i løpet av få dager. Onlinepsykologene har ledige timer både på dagtid og kveldstid og kan etter egen avtale av og til også tilby timer i løpet av helgen dersom ønskelig og mulig.

Psykologene i Onlinepsykologene er også veldig bevisst på at man kommer raskt i gang med å fokusere på det klienten selv ønsker hjelp med og på å holde et effektivt fokus.

5. Lav terskel

Det finnes mange grunner til at terskelen for å oppsøke tradisjonell «offline» terapi er for høy. Det unike med online terapi er at nye målgrupper – som tradisjonelt sett ikke har like ofte søkt eller kunnet fått hjelp – nå kan nås og hjelpes lettere.

Dette er personer og situasjoner som f.eks.:

 • når man har en funksjonsnedsettelse eller er kronisk syk
 • når man isoleres og hemmes grunnet utmattelsessyndrom
 • når angsten, skammen, depresjonen eller traumene fører til omfattende isolasjon og unngåelse av folk
 • når man som helsepersonell selv ønsker hjelp samtidig som anonymiteten ivaretas
 • når man er en offentlig person og ønsker anonymitet
 • når man bor isolert
 • når man bor på små steder og er redd for å «møte naboen på venteværelset» eller at naboen faktisk er hjelperen
 • eller man rett og slett bare vegrer seg fordi terapi er noe ukjent, fortsatt relativt tabubelagt eller man er redd for «hva man vil finne og møte i seg selv.»

Det skader ikke å gi det et forsøk og er ikke forpliktende.

6. Dårlig tilgang

I vårt langstrakte land der folk bor i hver en fjord og dal ut til den ytterste øy er psykologdekning en mangelvare og psykologer tenderer til å ønske å bo urbant og vil trolig fortsette med det. Dette er et demokratisk, geografisk og kanskje også et sosioøkonomisk helseproblem som online terapi kan bidra å utjevne. Derfor er online terapi et fullgodt alternativ for deg som bor langt fra gode psykologtilbud. Onlinepsykologenes mantra er derfor «Internettdekning = Psykologdekning.»

7. Utenlands

Nå kan nordmenn som av ulike grunner har flyttet eller oppholder seg over lengre tid utenlands få hjelp der de er av en norsk psykolog!

Dette er en unik mulighet for deg som er:

 • utvekslingsstudent
 • er på eventyr eller ferie
 • jobber utenlands
 • har funnet kjærligheten utenlands
 • har kronisk sykdom som er i behov av mildere klima, eller tilbringer pensjonisttilværelsen i varmere strøk

8. Umiddelbar hjelp

Passer for deg som av ulike grunner ønsker hjelp NÅ, uten å måtte gå gjennom fastlegen, reise og stå på venteliste. Dette er ofte et behov for folk som befinner seg i en livskrise som f.eks. samlivskrise, samlivsbrudd, eller andre plutselige tap. Eller når man får en sterk erkjennelse og motivasjon til å endelig oppsøke hjelp.

9. En lett tilgjengelig avklaring

Egnet for deg som ikke vet hvor alvorlige vanskene dine er, og trenger et enkelt og tilgjengelig tilbud.

10. Klima- og miljøvennlig

Ikke irrelevant i våre dager – et økende klima- og miljøhensyn oppfordrer og utfordrer oss alle også til å reise mindre.

Når kan online terapi ikke anbefales?

Har man alvorlige psykiatriske tilstander som

 • aktivt rus- og alkoholbruk
 • selvskading
 • alvorlig spiseforstyrrelse
 • psykotiske og paranoide symptom
 • alvorlig depresjon
 • alvorlig og kompleks traumeproblematikk med mye dissosiering og flashbacks
 • har konkrete selvmordsplaner
 • har/er barn og ungdom under 18 år som utsettes for omsorgssvikt

Da er det mest sannsynlig mer forsvarlig å oppsøke fastlegen og bli henvist til spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder konkrete selvmordsplaner bør du kontakte legevakten eller få hjelp av noen til å gjøre det.

Usikker på om du trenger hjelp?

Du vet best selv om du orker å fortsette å ha det slik som du har det i ditt liv eller om du ønsker endring.

Likevel, kan det være godt å vite for hvilke utfordringer andre personer søker hjelp og om du kjenner deg igjen:

Det er mulig å få hjelp nå og vi vil gjerne være til hjelp for deg.

Hvis du kjenner deg igjen i dette og ønsker hjelp kan du enkelt bestille time hos oss.

Bjornarhaara cv portrait 02

Bjørnar Haara

Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, driver med forskning tilknyttet UiB og Modum Bad, og jobber som privatpraktiserende psykolog for Onlinepsykologene – en videobasert lavterskel online terapitjeneste som kan hjelpe folk uansett hvor de er og bor til fleksible tider uten ventetider. Bjørnar skriver også en del i Onlinepsykologenes fagblogg. Han er særlig opptatt av menneskeliggjøring og ikke sykeliggjøring av psykiske utfordringer samtidig som det fortsatt tas på alvor. Følelser, forsvarsmekanismer, angstregulering, toleransevinduet, selvmedfølelse, mindfulness, eksistensialisme, kritisk samfunnsperspektiv, tilknytning og nære relasjoner er andre sentrale tema i Bjørnars artikler og møte med klienter.

Flere innlegg fra Bjørnar Haara

Relaterte saker