28. jan 2019 Psykobloggen

Underernæring på kjærlighet - hva fører det til?

Hvor mange i Norge og globalt er underernærte på kjærlighet?

Colourbox1051524 1 size large
Kjærlighet gir helse og gode relasjoner

Fattigdommen har flere ansikter. Den materielle fattigdommen og den ikke-materielle fattigdommen.

Det fins vel ingen statistikk på hvor mange i Norge og globalt som lider pga. underernæring på kjærlighet? Vi er flinke til å kartlegge den materielle fattigdommen som stadig dominerer mediebildet. I utviklingsland lever 385 millioner barn i ekstrem materiell fattigdom. Hvert femte barn i rike land vokser opp i relativ materiell fattigdom. I Norge lever 100 000 barn under den materielle fattigdomsgrensen.

Men er vi like flinke til å måle den ikke-materielle fattigdommen? Nå tenker jeg på fravær av rikdom på kjærlighet. Kjærlighet handler om å bli sett.

Ifølge Shichida (japansk professor) er foreldrenes kjærlighet den drivftkraften som gjør at barnet vokser og utvikler seg. Han påstår rett og slett at barns evner og potensial vil bremse kraftig i sin utvikling uten kjærlighet. Derfor er foreldrenes viktigste oppgave i barneoppdragelse å overbevise barnet om sin kjærlighet.

Fagfolkene mener at kjærlighet er blant våre grunnleggende behov og er helt avgjørende for barns trygghet, selvfølelse og psykiske helse. Kjærlighet er også helt avgjørende i vår evne til å utvikle gode relasjoner til andre. Kan mye av årsaken til mobbing ligge i underernæring på kjærlighet? Nå tenker jeg på mobbing i alle relasjoner som netthets, mobbing på skoler, arbeidsplasser o.l. Har du det godt med deg selv, har du det også godt med andre.

Hvor mange barn lider i stillhet pga. mangel på kjærlighet fra foreldre og eller andre omsorgspersoner? Og hvor mange barn blir aldri fanget opp? Min far sa noe klokt «Et godt liv avhenger mye av hvem du er født av». Noen barn er født av harmoniske, trygge foreldre med store evner til å vise kjærlighet. Andre barn er født i uharmoniske, utrygge hjem med mye uro, kulde og avvisning.

Denne urettferdigheten vil avgjort gjøre noe med barn underernært på kjærlighet , som aldri opplever å bli sett og som utvikler et dårlig selvbilde. Og disse forskjellene er det få eller ingen som snakker om. Alle snakker kun om materielle forskjeller. Utsiktene for et godt liv avhenger ikke av om du er født av milliardær-foreldre, men om du er født av foreldre med varme og kjærlighet. Jeg er overbevist om at mye av årsakene til kriminalitet, uro, vold, radikalisering og mobbing ligger her. Urettferdighet skaper ondskap, aggresjon og misunnelse.

Som kjent sliter så altfor mange av dagens unge med psykiske helseproblemer som angst og depresjoner. Da er doktor pille raskt ute med reseptblokka på angstdempende piller og antidepressiva. Hva om doktor pille kunne skifte tittel til doktor kjærlighet og heller skrive ut kjærlighet på resept. Kjærlighetsmedisinen er uten bivirkninger. En slik resept gir deg opphold på et sted med terapeuter som behandler deg med kjærlighet og varme. Miljøterapeuter som heier på deg, bruker tid på deg, hjelper deg å finne frem og å bruke dine ubrukte ressurser og som kan fungere som omsorgspersoner. Dette har rike Norge råd til.

Når dette er sagt er en del psykiske lidelser genetisk betinget og kan ikke lastes foreldre.

ALLE er tjent med at ALLE har det bra. Et av mange tusen eksempler er den unge kvinnen som nylig ble knivstukket på Kiwi i Oslo. Blind vold som kan skje hvem som helst. Gjerningsmannen var ettersom jeg forstår underernært på både materiell og ikke-materiell fattigdom (kjærlighet).

Er det en god idè å innføre kjærlighetskurs på helsestasjonene og svangerskapskursene? Dette kan jo være en begynnelse.

Gunn pound2

Gunn Pound

Gunn Pound har 35 års medlemskap i Mental Helse og er leder av Mental Helse Stovner og har sin egen blogg.

Flere innlegg fra Gunn Pound

Relaterte saker