5. jun 2018 Psykobloggen

Unnskyld

Vi skal ikke se på en unnskyldning som et nederlag.

Fullsizeoutput e67 size large

Det er mange som bryter relasjonene sine når det oppstår ubehagelige følelser. I løpet av livet kommer vi til å gå igjennom mange utfordrende, krevende og følelsemessige hendelser. Konflikter og uenigheter, sårende ord og handlinger er ikke til å unngå. Ingen er feilfrie, derfor er det viktig at vi ikke lar enkeltstående hendelser ødelegge for alt som er bra. De fleste vil i større eller mindre grad oppleve skuffelser fra mennesker de er glad i, og mest sannsynlig opplever man å skuffe andre også. Det er mulig å bli såret med eller uten vitende fra den andre. Det tenker jeg er viktig at vi har i bakhodet og husker på, for hva som sårer er individuelt. Hva som sårer en -sårer ikke nødvendigvis andre. Det er en umulig oppgave å gå igjennom et liv uten å trå feil, det gjelder for oss alle. Gode relasjoner tåler dette. 

Det som er viktig er at vi er flinke til å be om unnskyldning når vi kjenner på at det er nødvendig. Vi skal ikke se på en unnskyldning som et nederlag, men en seier for den relasjonen man har. Vi blir ikke mindre i den andres øyne av å innse det som har blitt feil, og å be om unnskyldning for det. Det er bare positivt, og det sier mye om en som person. Like viktig er det å være den som aksepterer andres forsøk på å gjøre opp for seg. Godta unnskyldningen, tilgi og legge det bak seg.

For det er rart med det, når noe negativt skjer så har man lett for å glemme de viktige tingene i livet, nemlig alt som er BRA

Malin rysstad

Malin Ali

Malin skriver om mellommenneskelige relasjoner. Hun er opptatt av likeverd og forståelse på tvers av kulturer, etnisitet og sosioøkonomisk status. På bunn er vi alle mennesker og vi må ta vare på hverandre, vise tålmod, omsorg og kjærlighet.

Flere innlegg fra Malin Ali

Relaterte saker