4. mar 2019 Psykobloggen

Vekk med privatiseringen og velferdsprofitørene

Vekk med helseforetakene og privatiseringen – bygg ut offentlige sykehus

Colourbox21481627

Sykehuspasient før og etter Helseforetakets tid. Hva har skjedd på 18 år fra år 2000 til 2018? En tidligere pasient ved Ullevål sykehus deler sin erfaring for å illustrere forskjellene før og etter Helseforetakene. Dette forteller jeg på vegne av mange tusen i Norge.

I år 2000 ble jeg utredet og behandlet for kreft på Ullevål sykehus som den gang var kommunalt drevet. Og jeg var svært fornøyd med alt. I 10 år etter ble jeg grundig fulgt opp ved Diagnosesenteret på samme sykehus. Det var så hyggelig å komme til de koselige legene og radiografene som på tross av en hektisk hverdag tok seg tid til en prat. En god og varm atmosfære preget senteret og de ansatte var alltid blide og imøtekommende. Når jeg var engstelig fikk jeg trøst og omsorg.

I år 2017 ble jeg utredet og behandlet for kreft på Ullevål sykehus og var svært fornøyd. I 2018 et år etter operasjonen får jeg brev fra Unilabs (privat røntgeninstitutt) om at jeg skal møte til røntgenundersøkelse da de har avtale med Oslo universitetssykehus. Jeg ble veldig skuffet for jeg hadde sett frem til å møte folka (mine koselige kjenninger) på Diagnosesenteret på Ullevål.

Jeg møter opp til avtalt tid på Unilabs. Resepsjonsdama virket mutt og stedet manglet varme. Men interiøret var vakkert med farger og stil. Stedet minnet vel om en nattklubb med den dunkle belysningen. Hun som foretok undersøkelsen var heller ikke tilstede og manglet smilet og entusiasmen. Da lengtet jeg spesielt etter den koselige gjengen på Ullevål.

I ettertid forstår jeg de ansatte i det private helsevesenet som drives etter forretningprinsippet. De ansatte blir preget av den ukulturen som dessverre preger Helse-Norge mer og mer. Det er ikke deres skyld.

At Unilabs, Aleris og alle andre private/ kommersielle helsefirmaer drives etter forretningprinsippet er lett å forstå. Penger, penger og atter penger. På Unilabs har de bonusordninger. Røntgenlegene får ekstra bonus hvis de gransker mer enn 150 bilder pr. dag, (kilde aftenposten). Dette illustrerer så godt at profitt er viktigere enn liv. Ikke nok med dette. Unilabs eies av Nordic Capital på Jersey som er et meget attraktivt skatteparadis. Overskuddet fra røntgeninstituttet og andre kommersielle/ private helsebedrifter plasseres i skatteparadis for å unngå skatt. Dette kaller jeg tyveri fra fellesskapet. Våre skattekroner er med på å subsidiere disse.

Hvorfor ikke bygge flere røntgenavdelinger ved de offentlige sykehusene?

Grunnen til at pasienter blir henvist til private helseaktører er den at det offentlige ikke har kapasitet til å få unna ventelister og køer. For mange er dette helt sikkert bra. Men jeg forstår ikke hvorfor de ikke bygger ut det offentlige tilbudet?

Som pasient henvist fra Oslo Universitetssykehus betalte jeg på Unilabs en egenandel på kr. 250 som tilsvarer det man betaler på et offentlig sykehus. Pasienter uten avtale med Helse Sør-Øst betaler kr. 1265 for samme undersøkelse. I mitt og alle andres tilfelle har det offentlig subsidiert med kr 1050 som er dine og mine skattepenger. Disse pengene kunne man brukt til å bygge ut røntgenkapasiteten ved de offentlige sykehusene. Mange vil spørre om Norge har penger til å bygge ut sykehuskapasiteten. Norge mangler ikke penger, men politisk evne og vilje til å fordele pengene på fellesskapet.

Helseforetakene er som kjent store pengesluk. De fire toppsjefene har årslønn til sammen på 8,2 millioner. Pengesluket Helse Sør-Øst brukte 6,2 milliarder i IT-løsninger til ingen nytte. I 2015 hadde Helse Sør-Øst en omsetning på 79 milliarder.

Kast helseforetakene, bygg ut kapasiteten ved de offentlige sykehusene og gjenopprett alle lokalsykehusene i Norge som ble rasert

Når dette skjer har vi nok av penger til helse.

Gunn pound2

Gunn Pound

Gunn Pound har 35 års medlemskap i Mental Helse og er leder av Mental Helse Stovner og har sin egen blogg.

Flere innlegg fra Gunn Pound

Relaterte saker