19. feb 2015 Psykobloggen

Velkommen til Psykobloggen

Anlov P. Mathiesen: Mental Helse lanserer lavterskel psykoblogg.

Anlov foto size large

Humør. Idag lanserer vi ny blogg, der vi har invitert gjesteskribenter til å mene noe om psykisk helse. Tematikken er vanskelig, og forverres ofte ved et knusktørt fagspråk og et tungt alvor som ligger som et teppe over feltet. Denne delen av Helse-Norge er unødvendig utilgjengelig for vanlige folk. Det ønsker vi å bidra til gjøre noe med. Vi ønsker å tilføre noe mere humør og en større bredde. Det er lov å tulle med det som er alvorlig, og du trenger ikke en doktorgrad for å komme med en påstand. Men kanskje viktigst så er det lov å komme med kreative og kontroversielle tanker.

Hippier. For at vi skal utvikle oss som samfunn må vi utsettes for innovasjon. Også helsevesenet. Det er ikke lenge siden medisinfrie tilbud innen psykisk helse ble ledd av og ansett som en drøm for overlevende hippier. Idag er det iferd med å bli en del av det offentliges tankegang. Det er heller ikke lenge siden brukere og pasienter bare kunne drømme om å ha innflytelse i utforming av eget tilbud. Idag står brukermedvirkning høyt på de flestes agenda. 

Ildsjeler. Slik nytenkning vinner frem fordi noen ildsjeler våget å insistere på drømmene sine. Fordi noen hadde en visjon. Vi tror et fritt ordskifte er en del av denne innovative prosessen, og at en åpen og kreativ debatt er vesentlig for utvikling av helsefagene. Et av Mental Helses viktigste prinsipper handler om åpenhet. Det er ingen floskel, men en reell tro på at økt åpenhet fører til bedre behandling og et bedre samfunn.

Troverdighet. Skribentene våre spenner over et stort spekter, og blant bloggerne finner du både pasienter, topp-politikere, kjente artister og idrettspersonligheter. Vi ønsker å skape en bredde som gjenspeiler befolkningen. Her vil du finne både statsråder og mannen i gata, både tv-kjendiser og fagfolk. Det er viktig å skape oppmerksomhet rundt tematikken, men minst like viktig å tilby troverdige historier.

I vår blogg er det lav terskel og høyt under taket. Vi ønsker å bidra til mere humør og sterke meninger. Navnet «Psykobloggen» reflekterer dette.