29. apr 2019 Psykobloggen

Vi er i endring

Hvorfor skal vi henge oss opp i fortiden?

Beautiful blur blurred background 733872

Vi er ikke samme personen i dag som vi var i går, i fjor eller for 10 år siden. Vi er i endring – kontinuerlig. Vi erfarer, lærer og utvikler oss igjennom hele livet. Det er mange som har en forestilling om hvem vi og andre er. «Du er jo en som liker… Men du likte jo ikke … Du er..»

Vi er ikke noe fast definert, fordi vi kan alltid forandre oss. Vi kan ha en tanke om hvem vi er, basert på hvordan livet er i den fasen, mens neste fase kan det være noe annet som gjelder.

Tenk deg tilbake til noen av de valgene du tidligere har tatt. Det kan i dag virke helt uforståelig. «Hvordan kunne jeg gjøre det?»

Det er viktig å anerkjenne de valgene vi har tatt, og vite at det av og til kan føles riktig å velge på nytt. Basert på hvem du er I DAG så velger du å gjøre det som føles riktig for deg NÅ.

Hvorfor skal vi henge oss opp i fortiden? Når vi mennesker er i kontinuerlig endring. Det som gjelder er her og nå, og fremover.

Malin rysstad

Malin Ali

Malin skriver om mellommenneskelige relasjoner. Hun er opptatt av likeverd og forståelse på tvers av kulturer, etnisitet og sosioøkonomisk status. På bunn er vi alle mennesker og vi må ta vare på hverandre, vise tålmod, omsorg og kjærlighet.

Flere innlegg fra Malin Ali