29. jun 2012 Sinn og samfunn

Helsebringende fritidstilbud for unge

”Voksen, men ung” er et aktivitetstilbud for unge voksne i Trondheim mellom 18 og 35 år. Tiltaket har vært så vellykket at man nå søker midler for å fortsette. Flere trenger et sted for sosial mestring og utvikling.

Voksen men ung size large

Prosjektet ble startet av Mental Helse Sør-Trøndelag og er gjennom tre år finansiert av Extrastiftelsen. Utgangspunktet var at man så et stort behov for et lavterskeltilbud for denne aldersgruppen.

Målgruppa er unge voksne mellom 18 og 35 år, som ønsker et annerledes fritidstilbud av ulike årsaker, og det er åpent for alle. Slik som det er i dag stopper de fleste aktivitetstilbud når man fyller 18.

- Meningsfull fritid er både forebyggende og en viktig del av en bedringsprosess. Det er et stort behov for fritidstilbud med lav terskel, sier Ragna Vorkinnslien, prosjektkoordinator i Voksen, men ung. Hun er også tillitsvalgt i Mental Helse Ungdom Trondheim, og fylkessekretær i Mental Helse Sør-Trøndelag.

Ønsker fortsettelse

Prosjektet søker nå etter midler for fortsettelse. Resultatene er så gode at man ser et videre behov. Her kommer blant annet ensomme studenter, unge som har falt ut av arbeidslivet, eller som av ulike årsaker sliter.

Medlemmene i lokallagene er gode ambassadører for treffstedet. Det er et mål at deltakerne på sikt skal danne egne nettverk.

- Etter hvert vil de sette i gang med aktiviteter på fritiden selv, slik at de ikke har behov for oss. Nå ser vi at en gruppe er på vei ut. Det er slik det skal være: da må vi jobbe med å få nye inn, sier Vorkinnslien.

Et viktig prinsipp er at alle, både ansatte, frivillige og deltakere stiller på lik linje. Aktivitetene bestemmes av deltakerne og prosjektkoordinatorene i fellesskap. Det er et delmål at en del av aktivitetene skal bli planlagt og gjennomført av deltakerne selv.

”Voksen, men ung” skal være et sted der en ikke føler seg annerledes. Er det en som stikker av etter et angstanfall skal det være helt ok å komme tilbake en annen gang.

Flere saker fra Sinn og samfunn