6. mai 2011 Sinn og samfunn

Les Sinn & Samfunn på nett

Sinn & Samfunn nr. 1 2011 kan du nå laste ned og lese på nett. Tema i dette nummeret er det psykiske helsearbeidet i kommunen.Her kan du blant annet lese om kommunene i Nordfjord som har samhandling som et prioritert satsingsområde. Nettverk for psykisk helsearbeid er blant annet ett av disse tiltakene.

Sinn samfunn size large

Last Sinn & Samfunn nr.1

Neste nummer at Sinn & Samfunn vil være i posten hos medlemmer og abonnenter ca. 12 mai. Tema i det nummeret er rus og psykisk helse.

Flere saker fra Sinn og samfunn