27. feb 2019 Sinn og samfunn

Mental Helse tilbyr YAM inn i klasserommene

YAM har bidratt til å redusere depressive tanker, selvmordstanker og -handlinger hos unge mennesker med hele 50 prosent.

Yam gutt nett

En tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. Årlig er det 9.000 selvmordsforsøk blant jenter og 4.000 blant gutter. (Kilde: Norsk Helseinformatikk)
- Dette vil vi gjøre noe med. Vi vil gi unge mennesker språk og handlingsalternativer til å håndtere vanskelige situasjoner, stress og kriser, sier Rune Helland, fagsjef i Mental Helse.
Det vil han gjøre via YAM.
Hovedmålet med YAM er å øke oppmerksomheten rundt psykisk helse blant unge, gi dem språk og handlingsalternativer til å håndtere vanskelige situasjoner, stress og kriser.

Eksperter på egen psykisk helse

YAM bygger på en ung-til-ung tilnærming, hvor instruktørene skal anerkjenne og behandle de unge som de virkelige ekspertene på egen psykiske helse, og de skal sørge for et ikke-dømmende klima hvor de unges stemmer og erfaringer kommer i sentrum.
- Å snakke åpent med en voksen om følsomme tema er ikke alltid like enkelt, eller noe de unge har lyst til. Derfor er det viktig at YAM-instruktørene opptrer ikke-dømmende, at de lærer å forholde seg til alle slags unge, uavhengig av personlighet, erfaringer, tro, idéer og forventninger, påpeker Helland.
Instruktørene skal være støttende, bygge tillit og ha tro på at de unge har evne til å reflektere fritt og selv gjøre valg som er bra for deres psykiske helse.

Workshops og rollespill

Gjennom workshops, diskusjoner, forelesninger og rollespill, får kursdeltakerne lære om YAMs teoretiske grunnlag, forskningsgrunnlag og implementering av programmet i skolen.
- Et viktig element i kurset er at deltakerne får mulighet til å reflektere over innholdet fra en ungdoms perspektiv, for å forsøke å forstå hvordan unge vil kunne reagere på programmet. Like viktig er det å høre på de unges erfaringer og lære seg å sette pris på deres idéer, tanker, perspektiver og historier, sier Helland.
Gjennom kurset vil deltakerne gjennomføre alle YAM-øktene, men Helland mener de bør fortsette å praktisere etter de fem treningsdagene for å bli trygge på og godt kjent med metode og materiell. Likeledes bør de anvende prinsippene i egen hverdag, på samme måte som de vil gjøre det i klasserommet.

FAKTA:

YAM – Youth Aware of Mental Health, er utviklet av Karolinska Institutet i samarbeid med University of Colombia og har vært prøvd ut blant 11.000 studenter i elleve EU-land over en periode på ett år. En studie av dette prosjektet, SEYLE-studien, viser at YAM har bidratt til å redusere depressive tanker, selvmordstanker og -handlinger hos unge mennesker med hele 50 prosent.

Flere saker fra Sinn og samfunn