2. mai 2012 Sinn og samfunn

Oftere på hjul

Hjemmebesøk har en god effekt erfarer pasienter og ansatte ved Notodden-Seljord DPS. Derfor kjøres det mer enn før.

Paa hjul kolbjoernsrud size large
Hjemmebesøk til pasienter er hensiktsmessig, erfarer Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, seksjonsoverlege i psykiatri ved Nodtodden-Seljord DPS.

- Pasientene som har en avtale om brukerstyrt seng var tidligere overrepresentert på tvangsstatistikken. Nå søker de innleggelser tidligere i symptomforverringen, og unngår derfor tvangsinnleggelser. Det er en snuoperasjon alle vinner på, sier Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, seksjonsoverlege i psykiatri ved Nodtodden-Seljord DPS.

Notodden-Seljord distriktspsykiatriske senter (DPS) har vært en pioner på å utvikle DPS-modellen i Norge.

God allianse
- Utviklingen hos oss er ikke nødvendigvis at det skal bli en utvidelse av tilbudet med brukerstyrte innleggelser. Vi har lenge hatt en ambulant tjeneste, og opplever at dette slår positivt ut for våre pasienter. Derfor er vi enda mer på hjul enn noen gang. Hjemmebesøk er ofte hensiktsmessig. Det oppstår en god allianse med pasienten ved å kunne møtes i vante omgivelser. Pasienten har styringen, samtidig som han har en forbindelse til det trygge systemet. Apparatet er tilgjengelig, slår seksjonsoverlegen fast.

I Nord-Finland har man lenge jobbet etter denne modellen med lite bruk av sengeplasser, behovstilpasset og fleksibel behandling, helst i pasientens hjem.

- Dette i kombinasjon med tydelige kriseplaner og brukerstyrte innleggelse har nok bidratt til at bruken av tvang har gått ned, sier Kolbjørnsrud.

Det finnes flere alternativer til å få ned tvangsbruken. Om dette kan du lese mer om i neste Sinn & Samfunn som utkommer i begynnelsen av mai.

Flere saker fra Sinn og samfunn