28. feb 2012 Sinn og samfunn

Vil ha psykologtilbud på IKEA

President Tor Levin Hofgaard i Norsk Psykologforening ønsker seg psykologtjeneste lett tilgjengelig der folk er, som på IKEA eller en sportsarena.

S. 22 23 levin hofgaard size large
President Tor Levin Hofgaard i Norsk Psykologforening mener at psykologtilbud der folk er bidrar til  å alminneliggjøre psykiske vansker. Foto: Guro Waksvik.

Det kommer fram i et portrettintervju i Mental Helses magasin om psykisk helse, Sinn & Samfunn.

Presidenten i psykologforeningen fremhever at målet er å hjelpe flest mulig, best mulig. Han ønsker seg tilbud der folk er, godt synlig. Gjerne på IKEA, et kjøpesenter eller en sportsarena. Det vil ufarliggjøre psykiske problemer. I England har de lagt et lavterskeltilbud til et fotballstadion. Erfaringene derfra viser blant annet at flere menn tar kontakt.

- De stikker kanskje ikke innom første gang de går forbi, men andre eller tredje gang. Tilbudet bidrar til å alminneliggjøre psykiske vansker, og terskelen for å ta kontakt blir lavere, forteller Tor Levin Hofgaard, og påpeker:

- Er noe vanskelig i livet ditt, kan en psykolog snakke med deg om det. Det betyr ikke at du er syk. Tidlig hjelp gjør mange i stand til å mestre problemene sine slik at de fort kommer seg videre.

Et av psykologforeningens største satsingsområder er lavterskel psykologtjeneste i kommunene.

- Det geniale er at man kommer til før problemene utvikler seg og blir alvorlige. Erfaringene fra psykologene i kommunene viser at det i snitt er nok med fire til fem konsultasjoner. Det er fantastisk, fastslår Hofgaard.

”Alle” er enige om at en slik tjeneste er lurt. Likevel mangler det en finansieringsordning, som sikrer at kommunepsykologene blir en del av et permanent tilbud.

- Det er bevilget midler til pilotprosjekt og forsøksordninger. Mange kommuner har søkt og fått midler. Men stillingene som opprettes er ofte midlertidige. Uten permanente stillinger blir ikke tilbudet robust, mener Tor Levin Hofgaard.

Les hele intervjuet i  Sinn & Samfunn nr. 1.

Flere saker fra Sinn og samfunn