Bli medlem

Mental Helse er en medlemsorganisasjon, hvor alle som vil kan bli medlem. I dag er vi rundt 7.500 medlemmer i alle aldre, fra hele landet, men vi vil også gjerne ha med deg!

Gjennom medlemskap i Mental Helse bidrar du til at brukernes og de pårørendes stemme blir hørt. Gjennom brukerrepresentasjon på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, viser vi hvordan samfunnet kan forebygge og bedre den psykiske helsen i befolkningen.

Velg mellom hovedmedlemsskap (200 kr/år) eller bedriftstøttemedlemskap (1500 kr/år). For personer i samme husstand kan det tegnes husstandsmedlemskap (100 kr/år). Personer til og med 25 år kan tegne ungdomsmedlemskap (60 kr/år).

Klikk her for å se våre ulike medlemskap, og melde deg inn

Bli medlem og betal via tilsendt giro.

  • Hovedmedlemsskap (200 kr/år). Send kodeord MH MEDLEM til 2490.
  • Ungdomsmedlemskap (60 kr/år). Send kodeord: MH UNG til 2490.
  • Husstandsmedlemskap (100 kr/år). Send kodeord: MH HUS.

Giro blir sendt til din postadresse.

Bli medlem og betal via SMS.

  • Hovedmedlemsskap (200 kr/år). Send kodeord MHBET MEDLEM til 2490.
  • Ungdomsmedlemskap (60 kr/år). Send kodeord: MHBET UNG til 2490.
  • Husstandsmedlemskap (100 kr/år). Send kodeord: MHBET HUS.

Kontingenten trukket fra telefonregningen din istedenfor at du får en giro i posten.

Få medlemskort på SMS

Send kodeord MH KORT Til 2490.

Ved innmelding eller betaling på SMS gjelder vanlige operatørkostnader.