Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Colourbox9949693

Tema: Arbeid og helse

På jobb er det hovedsakelig to ting vi mennesker har et grunnleggende behov for: å bli sett og å gjøre nytte for oss. Når dette er innfridd, er det å arbeide som regel helsefremmende og en kilde til mestring og god helse

Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: “Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.”

Det er sunt å være i arbeid når arbeidet er tilpasset slik at arbeidsbelastningen varierer over tid og det er lagt til rette for at den enkelte kan utføre arbeidet uten å belaste kroppen feil. Men minst like viktig er det at det er en arbeidsplass der kolleger og ledelse støtter, og der det er anledning til å ta opp forskjellige problemstillinger.

Under denne mappen vil vi legge ut artikler om arbeid og helse.