Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Den som tier får hjertetrøbbel

En studie fra Stressforskningsinstituttet ved universitetet i Stockholm for noen år siden viste at det kan helseskadelig å ikke reagere åpent og tydelig hvis du blir dårlig behandlet på arbeidsplassen. Overskriften er hentet fra en artikkel i Aftenposten for noen år siden. Men innholdet er like gyldig i dag.

Å gi seg uten å ta igjen, blir betegnet som unnvikende atferd, en atferd som øker risikoen for hjerteinfarkt betydelig. Men hvordan være ikke-unnvikende? Ved å rase? Rope? Krangle?

Når vi blir dårlig behandlet reagerer vi vanligvis med sinne. Adrenalinet strømmer og kroppen blir satt i beredskap til å sloss eller flykte. Men siden vi mennesker lever etter normer, lover og sunn fornuft, kan vi ikke blindt følge våre instinkter og ”ta den helt ut”.

Ingen arbeidsplasser er kun solskinn, for der det er mange forskjellige mennesker, vil det også være mange ulike meninger.

Vi har ulike arbeidsstiler og vil, når vi får presentert en arbeidsoppgave, løse den forskjellig alt etter bakgrunn og erfaring. Det kan oppstå uenighet om hva som skal prioriteres, hvilke kvalitetsstandarder som gjelder og om det gis nok informasjon. Svaret på mange av disse uenighetene er forutsigbarhet i form av rutiner, internt regelverk, strategier for informasjon osv.

Men viktigst av alt er kommunikasjon, enten formell kommunikasjon i møter eller hvordan de ansatte samhandler seg imellom og med ledelsen. I bedrifter der det er faste møter mellom ledelse og tillitsvalgte finnes det en kanal der frustrasjoner og uenigheter kan tas opp på et prinsipielt nivå og finne sin løsning.

Der slike møteplasser ikke er formalisert kan uklarheter i rutiner og arbeidsmåter føre til usikkerhet og feil. Hvis da den vanlige er å irettesette i stedet for å veilede, vil dette oppleves som dårlig behandling og den enkelte kan reagere med frustrasjon og sinne, som da ifølge forskningen kan føre til hjertefeil dersom man ikke reagerer.

Jeg tror ikke på at å være mer utagerende på jobb vil løse problemer. Mange vil føle seg utrygge og bli redde for å komme i ”skuddlinjen”.

Jeg har derimot klokketro på å ta ting opp på en skikkelig måte.

Noen ganger er det lurt å først lufte problemstillingen med en man har fortrolighet til på arbeidsplassen. Det kan være tillitsvalgt, verneombud eller en nær kollega. Det er viktig at det er et menneske man stoler på, også i forhold til at han eller hun vil være med på å finne en løsning, ikke bare øke frustrasjonen. Og løsningen må på en eller annen måte være i kommunikasjon med den man er sint på.

Flere samtaler vi har med innringere minner oss på at det er helseskadelig å bli utsatt for krenkende atferd på jobb.Undersøkelsen ovenfor var utført blant 2755 mannlige ansatte på arbeidsplasser i Stockholm. Det vites ikke om kvinner er like utsatt for hjerteproblemer på bakgrunn av dette. Men kvinnene har en fordel fremfor menn. De er åpne på å søke hjelp. Det ses blant annet på vår statistikk, 70% av de som kontakter oss er kvinner.

Vårt mål er å bidra til at våre innringere, enten det er kvinner eller menn, finner en vei ut av problemet ved å kommunisere på en ordentlig og ikke anklagende måte med den som har behandlet de dårlig. Dette er til nytte for begge parter.

Turid Remme, rådgiver Arbeidslivstelefonen