Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Et godt arbeidsmiljø skaper trivsel og gir høyere produksjon

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid. Miljøet er viktig siden det kan påvirke arbeidet som gjøres og de som utfører det, i positiv eller negativ retning. Et arbeidsmiljø består både av fysiske, psykiske, og sosiale faktorer.

Bygningsmann coluorbox

Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge har dette handlet mye om luftkvalitet, rygger og watt. Nå handler det også om relasjoner, og det stiller nye krav til ledelse og til samhandling på arbeidsplassen.

Ansvar for arbeidsmiljøet
Arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven. Men arbeidstakerne har også plikter til å medvirke til gjennomføringen av helsefremmende tiltak, og følge reglene for miljø og sikkerhet (HMS).

Nedenfor vil vi legge inn artikler med tema arbeidsmiljø.

Verneombudet - rolle og "bruksområde"

Mange som blir valgt til verneombud blir overveldet av oppgaven. Men Arbeidstilsynet ber de ikke fortvile om ikke de får alt til å gli med en gang: Jo mer opplæring og erfaring du får, jo bedre jobb kan du gjøre.

Alle har ansvar for arbeidsmiljøet

Både arbeidsgivere og arbeidstakere har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet og tilrettelagt slik at arbeidet lar seg utføre på en best mulig måte innenfor de økonomiske og tidsmessige rammer som finnes uten at det belaster arbeidstaker unødig.