Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Arbeidskollegaer sitter i ring med hver sin mappe og pen og gjør high-five sammen og er tydelig fornøyde.
Ill. Colourbox

Humor og humør på arbeidsplassen

Denne artikkelen er laget med utgangspunkt i en uttalelse av professor emeritus Sven Svebak: «Den som mangler sans for humor, har et alvorlig problem og bør ikke gis ansvar for andre mennesker!».

Svebaks forskning omfatter mestring av belastningslidelser og sammenhenger mellom sans for humor, stress og helse.

I kartlegginger om hva som gjør en arbeidsplass god, svarer vi oftest at det er viktig å ha styring over arbeidsoppgavene, at stressnivået ikke er for høyt og at vi har ledere og kolleger vi trives med. I tillegg er det viktig for oss at vi kjenner arbeidsoppgavene, får ansvar, og har oppgaver som utvikler oss, enten det er rutineoppgaver eller arbeid av mer kreativ karakter.

Men samme hvilke arbeidsoppgaver vi har, er trivselsfaktoren særdeles viktig for at vi skal jobbe godt og utføre det som kreves. Trivsel er også viktig for at vi velger å gå på jobb på dager vi ikke føler oss på topp. Dette er en såkalt nærværsfaktor.

Hva fremmer trivsel?

Det er selvfølgelig individuelle forskjeller på dette, men disse faktorene blir oftest nevnt.
• Åpen og god kommunikasjon
• Tilbakemelding og ros
• Fokus på positivitet og hjelpsomhet både fra ledelse og kollegaer
• Arbeidsglede og mestringsfølelse
• At det er mulig å sette grenser

Humor og humør.

Humor og humør på arbeidsplassen er kanskje ikke det de fleste ville svart, men det få oss til å le og ‘se lyst på livet’ og hjelper for å minske stress og føle oss vel.
Jeg har hørt en historie om da det kom en ny leder i en virksomhet. Arbeidsplassen var preget av at de fleste ansatte hadde jobbet der lenge. Gjennomsnittsalderen var derfor høy og de fleste hadde opplevd kontormiljøet slik det pleide å være, der sjefene hadde lukkede dører, stramme rutiner, autoritet og gravalvor. De andre satt også på hvert sitt kontor og møttes kun til lunsj eller i møter. Alle gjorde det de skulle, men det var ikke en energisk og fremadrettet arbeidsplass, og produksjonen led.
Den nye lederen brukte noen uker på å ta inn situasjonen, og proklamerte deretter at hun ville høre latter i gangene. Og hun levde som hun sa, og ble sjefen med åpen dør som viste sin humor og varme i tillegg til sin kunnskap om arbeidet og ledelse.

Latter i gangene sier noe om oss!

Og litt etter litt åpnet alle dørene sine, og løsnet opp og kommuniserte, Ikke som før bare om jobb, men også om andre ting som er viktig i livet. Og resultatet ble at de røde tallene forsvant, at kolleger med glede delte kunnskap med hverandre og at alle følte mer ansvar for helheten.

Hva preger arbeidsplasser der trivselsfaktoren er liten?

Når vi i Arbeidslivstelefonen snakker med mennesker som ikke har det bra på jobb, hører vi at humor, forståelse og glede er mangelvare på arbeidsplassen. Arbeidsgiver styrer stramt. og i stedet for å snakke med ansatte på en konstruktiv måte, er det preget av anklagelser, kritikk og alvor. Lederen evner ofte ikke å se at en arbeidstaker er en ressurs som blomstrer når man kommuniserer med positivt fortegn. Dette gjelder selvsagt også de ansatte, men de kan ikke i samme grad som en leder legge føringer og vise hvordan kommunikasjonen skal være.

Men, det er jo alltid et men…….

Selvsagt er det et men også. Den enkelte har forskjellig terskel for hva som er moro. En arbeidsplass der ironi og ”skarpe” personkarakteristikker forveksles med humor er ikke god! I sin verste form kan dette utarte til mobbing.
I løsningsfokusert tilnærming heter det at vi skal gjøre mer av det som virker. Humor og humør virker, og å ha dette som en grunnholdning, vil øke trivsel og produktivitet.

Artikkelen er laget av rådgiver i Arbeidslivstelefonen Turid Remme. Den ble først publisert i Arbeidslivstrelefonens nyhetsbrev i des 2010, og er siden lagt inn som artikkel i nettsidene våre.