Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Sinna sjef peker på PC-en til en kvinnelig ansatt og irettesetter henne
Ill. Colourbox

Hvordan kommuniserer vi på arbeid?

For å bygge en god jobbkultur, er det viktig å sette søkelys på god kommunikasjon. Noen velger å lage “husregler” for dette.

Når det gjelder trivsel, utvikling ,og et godt arbeidsmiljø, er måten vi kommuniserer på et sentralt element. Spesielt er kommunikasjonen mellom ansatte og nærmeste overordnet av stor betydning, men forholdet mellom ansatte er like viktig.

Hvordan snakker vi til hverandre, eller snakker vi bare om hverandre?

En leder eller ansatt som ikke er bevisst sin rolle i kommunikasjonen på arbeidsplassen, kan gjøre stor skade. Trøsten er at ferdigheter i kommunikasjon og sosial intelligens kan trenes opp. Slik trening er helt sentralt for god lederopplæring, og bedriftens ledelse sitter med dette ansvaret.

Men alle ansatte har et ansvar for arbeidsmiljøet, og det er ikke lov på en arbeidsplass og si eller gjøre noe som er ødeleggende for dette. Enkle regler som å hilse på hverandre om morgenen, ta opp ting med den det gjelder, ikke “slarve” med andre, er små, men effektive, regler.

Andre regler kan være:

  • At kommunikasjonen må bygge på gjensidig respekt og tillit, og at vi har et oppriktig ønske om å forstå hverandre.
  • At vi aktivt forsøker å finne ut om den vi snakker med har skjønt oss riktig.
  • At vi, når vi argumenterer for våre synspunkter, forsøker å få fram hvilke fakta vi bygger på.
  • At vi ikke bare snakker, men lytter!
  • At det er OK å være uenige, men ikke OK å demonstrere uenighet ved hjelp av tegn på forakt eller respektløshet, så som spydigheter, himling med øynene, latter eller andre uhøflige fakter.
  • At vi setter pris på og hilser hverandre når vi kommer og går, selv om vi har det travelt.
  • At vi snakker TIL hverandre, ikke OM hverandre.

Lag gjerne egne kjøreregler for kommunikasjon på deres arbeidsplass.

Og gjør det sammen, ledere og ansatte! Det er viktig at reglene oppfattes som et felles grunnlag, og ikke som noe som ledelsen har bestemt. Vi foreslår at ledelse, tillitsvalgte og verneombud setter seg sammen og drøfter hvordan gå i gang og sørge for at alle er med!

Her er våre forslag til nyttige punkter.