Arbeidslivstelefonen
225 66 700

To kollegaer prater sammen i en pause.
pixabay kollegaer i prat

10 punkter for god kommunikasjon

«Husk at du ubevisst og ufrivillig påvirker alle dem du kommer i kontakt med, gjennom ordene dine, oppførselen din, smilet ditt, ja til og med med tausheten din, hele din personlighet». P. Benoist-Hanapier.

Snakk med – og vær konkret
Se på vedkommende du snakker med og snakk ut fra aktuell situasjon.
Vis respekt og vær vennlig innstilt. Husk at kroppsspråket avslører oss.
Vær mest mulig konkret og ikke belær eller karakteriser en annen i generelle vendinger.
Spør heller hvordan og hva, istedenfor hvorfor.

Vær til stede her og nå og snakk ut ifra deg selv
Snakk ut ifra deg selv. Bruk Jeg mener…, jeg tror…., jeg føler….. osv." og unngå man, en og alle.
Unngå å referere andres oppfatninger. Eksempel: “Det er noen som sier at du er så…..”
Ikke gjengi hvem som sa hva for et år siden. Ikke start en omkamp.

Lytt til kroppens signaler
Følelser er tillatt og viktig. Vær ærlig mot deg selv og andre. Si gjerne i fra om det du kjenner på.
Eksempel: “Jeg kjenner at jeg blir redd og får vondt for å puste når du hever stemmen.”

Vær en god lytter
Ikke la ditt kommende svar stå i veien for å lytte til det den andre sier
Å utforske det du hører, og lytte med respekt, er vanskelig, for vi har alle våre erfaringer og opplevelser som vi ønsker å dele. Vær nysgjerrig – det skaper refleksjoner, løsninger og fellesskap.

Sjekk underveis om du har forstått den andre rett
Spør gjerne: Når du sa det, mente du da …… eller….Har jeg forstått deg rett at du sa….. eller Tenker du da at…?

Du kan ikke endre andre, men både du og andre kan forandre dere selv.
Ikke krev at andre skal forstå ting på din måte, utforsk heller forskjellen og se om dere kan møtes på halvveien
Ikke forsøk å sette andre fast ved å vise din overlegenhet eller bruke hersketeknikker
Ikke påstå at den andre har feil, si heller: Jeg uenig i det du sier fordi jeg tenker slik at….

Sett grenser for deg selv, og respekter andres grenser.
Si tydelig fra hvis det er noe du ikke ønsker å si, eller snakke om til en annen.
Ikke si noe du ikke står inne for eller later som. Tillat deg å si nei.
Det er greit å spørre, men ikke å kreve svar.

Be om det du vil ha
Det er lov å uttrykke ønsker og behov; vær konkret og legg gjerne fram konstruktive forslag.
Ikke gjett hva andre vil ha fra deg, men spør direkte.
Hvis det er noe du ikke vil ha, er det lov å si fra om det også.

Det er menneskelig å feile
Feil bør respekteres fordi det åpner for læring, kreativitet og innovasjon.
Det krever mot å innrømme feil, for vi er redde for å bli straffet for det. Gi deg selv og andre lov til å gjøre tabber, og tren på å være ærlig om dine feil.

Beklag eller si unnskyld
Noen ganger gjør eller sier vi noe som er sårende eller blir dumt for andre.
Å si unnskyld leger vonde følelser og skape relasjoner.
En god unnskyldning handler om å ta innover seg det som har ble dumt for den andre. Vis ekte anger og si hva du burde gjort i stedet.