Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Colbox kjøkken catering

Verneombudet har en viktig rolle

Mange som blir valgt til verneombud blir overveldet av oppgaven. Men Arbeidstilsynet ber de ikke fortvile om ikke de får alt til å gli med en gang: Jo mer opplæring og erfaring du får, jo bedre jobb kan du gjøre.

Et verneombud har en viktig rolle innen en virksomhets verne- og miljøarbeid. I utgangspunktet skal derfor alle bedrifter ha et verneombud. Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidsmiljølovens krav blir oppfylt, men verneombud skal ivareta sine arbeidskollegers interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført, på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt (Arbeidsmiljøloven § 6). Fokus for verneombud er de tradisjonelle arbeidsmiljøutfordringene som de fysisk-kjemiske og sikkerhet, men de er også involvert i organisatoriske og psykososiale utfordringer.

Verneombudet må bli kjent med rollen og få opplæring

De fleste arbeidsplasser er flinke til å sørge for at verneombudet får opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at verneombudet får den nødvendig opplæringen forå kunne skjøtte vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men for verneombud i noen virksomheter vil et kortere kurs være nok. Det er også viktig at verneombudet får tilstrekkelig tid til å fylle rollen, får kompetanseheving og påfyll av kunnskap.

Verneombud bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene.

I samtaler med innringere på Arbeidslivstelefonen hvor de forteller at verneombudet er i «lomma på ledelsen», er vårt råd å velge en annen til å være verneombud.

Verneombud kan bistå ansatte i samtaler

Når en innringer er i en vanskelig situasjon på jobb og skal i møte med ledelsen, anbefaler vi at vedkommende har med seg noen i møtet, dette kan for eksempel være tillitsvalgt eller verneombud. Verneombud kan ses på som de ansattes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål. Men verneombudet er alles verneombud og har et ansvar for å vurdere problemstillingene som kommer opp ut i fra hva som vil være til alles beste.

Møte med sjefencolourbox31014084

Flere verneombud ringer til Arbeidslivstelefonen. Ofte er det spørsmål om tilrettelegging; at arbeidsgiver er lite villig til å legge til rette for arbeidstakere. Verneombud ringer også på vegne av ansatte som er i konflikt med leder eller en annen ansatt. Vår erfaring er at flere verneombud kan bli tøffere og tørre å ta belastningen med å stå ved arbeidstakerens side i en vanskelig sak. Det betyr ikke at verneombudet behøver å ta parti.

Det betegnende ved mange av samtalene vi har på Arbeidslivstelefonen, er at svært mange opplever at de står alene på arbeidsplassen sin uten å ha noen å snakke med, selv om de er organisert eller virksomheten har verneombud. Derfor setter innringerne stor pris på å få snakke med noen som har tid til å høre på dem. Vi er ikke alltid enig med innringerne. Det bør heller ikke verneombudet være. Det viktigste er å være en som lytter, en som tar vedkommendes synspunkter på alvor og som gir råd i en vanskelig situasjon.

Arbeidstilsynet har en god side om verneombudets rolle.

Du kan laste den ned her.