Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Da koronaen kom - spørsmål vi får og nyttige tips

Vi har fått en del telefoner knyttet til permittering, rettigheter og oppsigelser. Her er tips til arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor eller som er permitterte. Her er også generelle tips til hvordan du kan ta vare på din og andres psykiske helse.

Denne artikkelen er skrevet i forbindelse med Coronabloggen til Verdensdagen for psykisk helse.

Vi har på en drøy måned havnet i en virkelighet som vi ikke kunne forestille oss, en virkelighet med isolasjon, permittering, hjemmejobbing, eller jobb for å utføre en samfunnskritisk oppgave. Hverdagen er snudd på hodet, og er for mange preget av usikkerhet og utrygghet om hva dette kommer til å bety både på kort og lang sikt. Samtidig har vi redselen for å selv bli smittet eller at noen i familien skal bli syke.

Det er skrevet og informert mye om viruset, om smittevernsregler som er innført, og om pakker fra regjeringen. Vi har i Norge heldigvis så gode systemer at de som søker skal få det de har rett på, og det vil skje nå også, selv om Nav siden 15. mars har fått 300.000 nye dagpengesøknader. Pr 15. mars var antallet litt over 20.000.

Arbeidslivstelefonen er en veiledningstjeneste om alle aspekter ved arbeid.

Hos Arbeidslivstelefonen får du drøftet saken med en rådgiver som har god kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet, og som kan veilede og komme med råd, tips og mulige løsningsforslag. Vårt mål er at samtalene vil gjøre de som kontakter oss i stand til å ta saken videre og oppnå en bedre hverdag.

Vi kan være en sparringspartner for de som vil snakke om at de ikke har det greit på jobb, at regler ikke blir fulgt, eller om vansker i permitteringssituasjonen, samt om å komme seg inn i jobb eller få seg en ny jobb.

Siden coronasituasjonen oppsto har vi fått mange henvendelser med tema knyttet til corona. Først og fremst spørsmål om permittering. I starten mest om reglene og endringene som ble iverksatt dag etter dag, samt rett til dagpenger. Etter hvert kom spørsmål om permittering i kombinasjon med Nav-ytelser, og kombinert med regler for oppsigelse, ferie og feriepenger.

Noen vil snakke om hvordan utvelgelse av hvem som skulle bli permittert faktisk foregikk hos dem, og andre om regler for ytelsen omsorgsdager når barnehagen er stengt og de ikke kommer seg på jobb.

Arbeidsgivere har i liten grad kontaktet oss, men de som har vært i dialog med oss, har hatt spørsmål om regelverket, hvordan ivareta sikkerheten til arbeidstakere og om når det er trygt å sende en som har vært i karantene i jobb igjen.

Hva gjør situasjonen med helsen?

Situasjonen er tøff for mange og kan gå ut over både fysisk og psykisk helse. Det koster å være isolert og ha reduserte muligheter til adspredelse og rekreasjon. Det å skulle håndtere en jobb hjemmefra samtidig som en har små barn kravlende rundt, eller store barn som kjeder seg og får tiltagende brakkesyke, er naturlig nok utfordrende. Tilbakemeldingene er at det koster svært mye for de som må være i arbeid, da mange lever med redsel for smitte hver dag på jobb.

Vi i Norge har i den store dugnaden greid å følge rådene fra helsemyndighetene slik at smitten og antall syke har blitt holdt på et håndterbart nivå. Nå åpnes samfunnet litt etter litt, og dugnaden fortsetter med gradvise lettelser, samtidig som smittevernavstander og håndvask står sentralt. Mange vil fortsatt være permitterte, men litt etter litt vil arbeidsplasser åpnes, noe som også føles utrygt.

Vi i Arbeidslivstelefonen er også med

Vi vil gjerne fortsette å hjelpe og veilede mennesker som kjenner at dette sliter på, og som trenger en nøytral part å snakke med. Vi har lang erfaring og kompetanse i å snakke med mennesker om de utfordringene de står i!

Hva kan arbeidsgivere gjøre for å ivareta god psykisk helse til ansatte som er permitterte?
• Holde kontakt med sine permitterte om situasjonen. Informere nok, men ikke for mye, og ikke krisemaksimerende. Gjerne sende en nyhetsmail til faste tider, f.eks. hver 14 dag
• Der det er naturlig, oppfordre til fellesmøter på skype eller annen nettbasert ordning
• Opptre rettferdig og transparent
• Gjøre sitt til at dagpengesøknader ikke blir forsinket
• Holde seg til reglene dersom permitterte må sies opp grunnet økonomien, arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn i oppsigelsestiden

Tips til arbeidsgivere hvis hjemmekontorløsning:
• Snakke jevnlig med de ansatte, trenger de noe i arbeidssituasjonen? Bruk digitale møteplattformer, til både formelle og uformelle møter.
• Etablere digitale løsninger for at ansatte holder kontakt med hverandre, f.eks. Skype, Teams, Facetime, facebookgruppe
• Sørge for best mulig ergonomiske arbeidsplasser til de ansatte og oppfordre de til jevnlige pauser
• Vurdere fleksibel arbeidstid.
• Ha realistiske krav til måloppnåelse, mange må sjonglere mellom jobb og å ivareta barn med lekebehov eller leksehjelp

Hva kan permitterte gjøre for å ivareta egen psykisk helse
• Hold deg i aktivitet, gjør noe som gir deg overskudd og glede; bake brød, pusle, være med på quiz. Lag deg gjerne en liste over ting du liker og gjør minst en av disse hver dag.
• Ivareta daglige rutiner så godt det lar seg gjøre.
• Ta tak i et prosjekt i heimen, lite eller stort, f.eks. rydde boden, male verandaen, plante, osv. Det gir glede og overskudd å få gjort noe man ser resultater av.
• Ha kontakt med familie og venner, bruk sosiale medier og digitale samtaleplattformer.
• Ta vare på deg selv og andre!

Artikkelen er skrevet av Turid Remme, rådgiver i Arbeidslivstelefonen.

Her kan du lese mer om Verdensdagen for psykisk helse.