Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Brannmann kjemper mot skogbrann - sommer

Kan sjefen kalle folk tilbake fra ferien?

Hva skjer hvis behovet i bedriften blir så prekært at sjefen ikke ser noen annen løsning enn å kalle folk tilbake fra ferien?

Og hva hvis nøkkelpersoner blir syke eller må i karantene? Eller om en større ulykke rammer bedriften eller deler av arbeidsstokken? Hva skal egentlig til for å tilbakekalle folk fra ferie?

Dette er det klare regler for, og det er ikke tilstrekkelig at det vil oppstå driftsproblemer, det må være vesentlige driftsproblemer.
Når ferien er fastsatt og arbeidstaker har fått beskjed om den, må vedkommende kunne stole på at han kan avvikle ferien på det tidspunktet arbeidsgiver har gitt beskjed om. Men det kan som nevnt oppstå situasjoner i bedriften som leder ikke har kontroll over, og som gjør det nødvendig å endre fastsatt ferie.

Les mer om dette i nettartikkelen Skal ferien gå som planlagt, fra HMS-magasinet, se lenke nederst.

Der er det også svar på disse spørsmålene som Arbeidstilsynet ofte får om avvikling av ferie.

  • Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel?
  • Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut planlagt ferie?
  • Kan arbeidsgiver kreve at jeg avlyser ferien min?
  • Må jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?
  • Kan arbeidsgiver kalle meg tilbake fra ferie?
  • Jeg er har avtalt ferie, men er syk/i karantene nå som ferien skal tas ut. Kan jeg kreve utsettelse?

Les mer her: Link text