Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Kontakt Arbeidslivstelefonen via e-post

Send spørsmål til oss på til denne adressen: kontakt@arbeidslivstelefonen.no

Ikke alle datasteder og linjer er sikret, så vær varsom med sensitive opplysninger, for eksempel om helseforhold og diagnoser eller opplysninger som kan skade deg eller andre navngitte personer eller virksomheter.

Hvis du sender melding en arbeidsdag får du svar samme dag eller i løpet av neste arbeidsdag.