Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Mann med arbeidshjelm foran en industri-arbeidsplass
Korona på arbeidsplassen.

Kontakt oss om din koronasituasjon

Hverdagen er for oss alle endret stort etter at koronaviruset gjorde sitt inntog og samfunnet ble stengt fra 12. mars i fjor. Nå har vi levd med dette et år, og opplevd nedstenging, isolering og smitteredsel.

Vi hadde en god sommer i 2020 med lite smitte, og fikk, som helsetoppene spådde, en tøffere høst og vinter, med større smittespredning og tilsvarende store nedstenginger. Og nå har de muterte korona-virus variantene nådd oss og ført til store nedstenginger i byer og områder som er berørt.
Men det er håp, vaksinene er kommet og vi kan skimte at normaliteten vil komme tilbake om ikke alt for lenge.

Pandemien har hatt store konsekvenser for oss alle, – for eldre og yngre, for ansatte, ledere, studenter og jobbsøkere. Mange lever i stor usikkerhet både i forhold til jobb og hverdagsliv, som permitterte eller arbeidsledige. Noen har helt eller delvis mistet livsgrunnlaget sitt.

Vi er her for deg hvis du vil ha en samtale om utfordringene koronasituasjonen har skapt for deg. Vi vil prøve å hjelpe deg med løsningsforslag på det du står i. Eller send oss en mail til kontakt@arbeidslivstelefonen.no eller en chat.

Les mer i artikkelen Da koronaen kom