Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Tema: Trakassering og mobbing i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven slår fast arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (§ 4-3, 3. ledd)

Flere ganger hver uke ringer det personer til oss som har det vanskelig på jobb og som lurer på om de er utsatt for mobbing. Under er Arbeidstilsynets beskrivelse hva mobbing og trakassering er.

Trakassering

Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting. Trakassering kan både være enkelthendelser og hendelser som skjer gjentatte ganger. Dersom det er en enkelthendelse må den være av en viss alvorlighetsgrad for at det faller inn under begrepet trakassering.

Mobbing

Hvis de negative og krenkende handlingene skjer systematisk og gjentas over tid, vil det heller dreie seg om mobbing, som er en form for trakassering. Mobbing dreier seg om situasjoner på arbeidsplassen der en person over lengre tid føler seg utsatt for negativ behandling av én eller flere personer på en slik måte at han eller hun ikke klarer å forsvare seg mot disse handlingene. (Einarsen et al. 1994). Det kan dreie seg om å bli utelukket fra det sosiale nettverket på jobben, stadig bli forbigått eller oversett når oppgaver skal utdeles, bli uriktig eller overdrevet beskyldt for dårlig arbeid, eller ertet, fleipet med og latterliggjort.

  • Mobbing kan true folke fysiske og psykiske helse, og skal tas på alvor.
  • Den enkelte har både rett og plikt til å si fra dersom man ser andre bli mobbet eller selv opplever dette.
  • Arbeidsplassen har plikt til å ha en rutine for å håndtere innmeldte mobbesaker.

I denne mappen legger vi artikler og annet stoff om mobbing i arbeidslivet.

Tør ikke si ifra om mobbing på arbeidsplassen

Over 40 prosent av de som ringer Arbeidslivstelefonen, kontakter oss for å få hjelp i en jobbsituasjon der mobbing og trakassering er problemet. En av årsakene til at det er så vanskelig å få bukt med mobbing på arbeidsplassen, er at verken den som utsettes, eller kolleger. tør å si fra. Den som utsettes er redd for at ting blir verre, kolleger er redde for selv å bli utsatt for mobbing.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Til glede for nye lesere har vi tatt fram igjen denne artikkelen av tidligere rådgiver Lasse Haraldsen.

Hvorfor venter vi så lenge med å si i fra......

Tenk deg at ingen hilser på deg når du kommer på jobb og at du er den eneste som ikke får informasjon om å møtes etter arbeidstid. Eller at lederen din tar æren for ideene dine, eller en kollega sprer usannheter om deg….