Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Trist kvinne sitter på benk i park. Hodet er bøyd nedover og hun er lei. Det er høst, bladene har falt av trærne.

Hvorfor venter vi så lenge med å si i fra......

Tenk deg at ingen hilser på deg når du kommer på jobb og at du er den eneste som ikke får informasjon om å møtes etter arbeidstid. Eller at lederen din tar æren for ideene dine, eller en kollega sprer usannheter om deg….

Hvis du har det slik, er det mye mulig at du blir mobbet. Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing. Det er ulovlig å mobbe noen på arbeid. Arbeidsmiljøloven setter klare rammer for dette.

I Arbeidsmiljøloven omtales ikke mobbing, der brukes ordet trakassering og det defineres slik: «Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger, for eksempel uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratak av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting, fra ett eller flere andre individer.

Hersketeknikker er mobberens verktøykasse.

I nettsider og litteratur om emnet refereres det ofte til hersketeknikker, som er mobberens verktøykasse for å spille sitt spill – etter sine bevisste eller ubevisste regler. Og spillet kan være så subtilt at de som er innenfor mobberens nedslagsfelt ikke greier å definere hva som skjer før det merkes på kroppen; fysisk, psykisk eller begge deler.
Resultatet er at den eller de som blir plaget eller trakassert lar det gå altfor lang tid før de involverer leder eller andre på arbeidsplassen som kan hjelpe.

Men det er ikke bare at spillet er fordekt som gjør ar det kan gå over tid. I mange år har det vært en trend i arbeidslivet at det ikke skal finnes problemer – bare utfordringer. Og en god arbeidstaker vil i det lengste forsøke å håndtere sine utfordringer selv. Han eller hun sliter i det stille og stiller seg heller spørsmålet: ”Er det meg det er noe galt med?”
Og slik får mobberen god hjelp til å fortsette sitt ødeleggende spill.

Vil virksomheten håndtere et mobbevarsel på en god måte?

Det som skiller en god arbeidsplass fra en dårlig, er om bedriften har kultur og rutiner for å avdekke hva som skjer og gjøre noe med det.
Det er ledelsens ansvar å ha en rutine for dette. Hvis det ikke finnes rutiner, rådes ledelse å oppdatere seg på hva trakassering, mobbing og hersketeknikker er og lage en rutine på hvordan problemet skal håndteres. I dette arbeidet bør verneombud og tillitsvalgte fra fagforeninger inviteres til å være med.

Hver arbeidsplass må finne sine grenser for væremåter med for eksempel fleiping og omgangstone og ha sine kjøreregler for hvordan man vil ha det på arbeidsplassen. Og rutinen for håndtering av mobbing/trakassering må ivareta at partene blir hørt og at det faktisk blir endringer dersom det har foregått mobbing. Målet, etter at rutine er på plass, bør være å ha temaet på dagsorden minst en gang pr. år.

I alle HMS-kurs er det kapitler om dette emnet, og nettet er en utømmelig kilde. Les for eksempel arbeidstilsynets nettartikler om mobbing og om trakassering på www.arbeidstilsynet.no.
Lykke til!