Hjelpetelefonen
116 123

4. Vær sosial – og vær en god venn.

Vær en god venn, husk at du kan gjøre en stor forskjell gjennom å tilby andre et godt nettverk, en tilhørighet, noen som kan dele, støtte og oppmuntre.

Forskningen er tydelig på at det å være sosial er forebyggende for dårlig psykisk helse.

Jobb aktivt med å omgås mennesker som gjør deg godt. Vær med familien, vær med venner, bli med i en organisasjon, frivillig arbeid.
Ensomhet og sosial isolasjon skaper grobunn for dårlig psykisk helse. Det blir for mye tid til å tenke og de negative tankene kan lett få feste.
Ensomhet og erfaringer med mobbing, angst kan gjøre det mer utfordrende å søke ut og stole på andre igjen. Det er også slik at vi er mange som ikke vil være sosiale hele tiden. Noen er mer glad i det enn andre, men alle trenger tilhørighet og en viss sosial kontakt, så vær litt bevisst på dette.

Se hele verktøykassen her

Se alle nyhetene fra Hjelpetelefonen Nyheter fra Hjelpetelefonen