Hjelpetelefonen
116 123

Selvhjelpsvideoer

Her finner du en liste over våre selvhjelpsprogram. Disse dekker mange av de vanligste psykiske plagene. Alt av materialet til programmene er gratis og man trenger ikke å registrere seg for å få tilgang.

Klikk her for å se selvhjelpsvideoene på psykologiskveiledning.com

Intervju med psykolog Magnus Nordmo, skaperen av selvhjelpsprogrammene, av Grethe Ettung:

- Målsettingen med videoene er å bidra til at flere mennesker med depresjon, søvnvansker, sosial angst og panikkangst får bedre informasjon og hjelp tidlig, sier psykolog Magnus Nordmo.

Sammen med en faggruppe med bred bakgrunn både fra forskning og klinikk, samt brukere med erfaringskompetanse, står han bak utarbeidelsen av disse videoene som er myntet på voksne over 18 år.

Stor egenkraft

Nordmo forteller at prosjektet med å lage selvhjelpsvideoene hadde sin start i arbeidet til eMeistring klinikken i Bergen samt den tilknyttede forskningsgruppen ved Universitetet i Bergen.

- Etter en stor forskningsinnsats de siste ti årene har det vokst fram en forståelse for at personer med lettere psykiske vansker innehar en stor egenkraft som de kan anvende til å hjelpe seg selv, uten å måtte gå gjennom den tradisjonelle, terapeutiske prosessen man assosierer med psykoterapi, sier Nordmo.

Studier viser at personer med lettere psykiske lidelser svært ofte bruker internett til å finne hjelp, men at det kan være vanskelig å finne aktuell og pålitelig informasjon. Dette ønsket Nordmo og faggruppen å gjøre noe med.

Gratis og tilgjengelig

Hver av de psykiske plagene inngår i videoserier som dekker informasjon om plagen, hvor man kan søke hjelp, hva man kan gjøre selv og hva eksperter anbefaler. Enkelte av videoseriene har medfølgende mobilapper som gjør det enklere å holde oversikt og fokus på den terapeutiske prosessen. Programmene ligger gratis på internett og er tilgjengelig når det måtte passe for hver enkelt.

Det er Nordmo selv som fungerer som veileder i videoene. Han introduserer metoder og teknikker som tar utgangspunkt i samme type informasjon og hjelp som en ville kunne ha møtt om en gikk i vanlig samtaleterapi.

- Men vi har tilpasset programmet slik at man kan gjennomføre det på egen hånd.
Programserien er delt opp i mindre moduler, og man kan bevege seg gjennom modulene i det tempoet som passer hver enkelt.

Hjemmeoppgaver

Til mange av modulene er det laget hjemmeoppgaver, og Nordmo poengterer at skal en ha en god effekt av modulene må disse oppgavene gjennomføres. Flere moduler har også ekstramateriale om et spesifikt emne for de som er ekstra interesserte. Informasjon om alle linkene finnes i videobeskrivelsen til hver modul.

- I tillegg til å gi kvalitetssikret informasjon om hvordan man kan hjelpe seg selv, kan et lavterskeltilbud som dette bidra til å korrigere mulige feiloppfatninger pasienten har om tradisjonell samtaleterapi, slik at pasienten raskere søker hjelp for problemet, påpeker Nordmo.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering via Mental Helse.

Klikk her for å se selvhjelpsvideoene på psykologiskveiledning.com

Se alle nyhetene fra Hjelpetelefonen Nyheter fra Hjelpetelefonen