Hjelpetelefonen
116 123

Våre ambassadører

Hjelpetelefonens ambassadører har alle markert seg med et stort engasjement for psykisk helse. Ved å dele sine egne historier og erfaringer har de på hver sin måte bidratt til å sette temaet på dagsorden. Deres engasjement er med på å ufarliggjøre psykiske helseplager som samtaletema, men også senke terskelen for å be om hjelp når man har det vanskelig. Vi er derfor stolte og glade for å kunne presentere følgende personer som våre ambassadører!

Se alle nyhetene fra Hjelpetelefonen Nyheter fra Hjelpetelefonen