Hjelpetelefonen
116 123

P1915

Claus Lundekvam

Historien til Claus er godt kjent for mange av oss, og han har vært åpen og ærlig om sine utfordringer som rusavhengig. Etter 20 år som profesjonell fotballspiller møtte han på store utfordringer, og det tok mange år med opp og nedturer før han fant sin vei tilbake til et rusfritt og meningsfylt liv.

Claus har jobbet nærmere 5 år i psykiatrien for Psykiatrialliansen på Kronstad DPS, som sportslig leder og som erfaringskonsulent. Hver uke tilrettelegger han for fysisk aktivitet og sosialisering for brukere, og det mest unike med Psykiatrialliansen, er at alle medarbeidere og trenere har egenerfaring-/ eller pårørende erfaring innenfor psykiatri og rusavhengighet. Claus sier selv han har god erfaring med å trekke brukerkompetanse inn i relasjonsbyggingen mot brukere.
Claus føler seg takknemlig og privilegert i dag som kan bruke sin livserfaring og gi andre en bedre hverdag. Han holder en god del foredrag om sitt liv på godt og vondt, og i 2015 gav han ut selvbiografien «En Kamp Til». En brutalt ærlig bok om livet som fotballproff og rusavhengig.
Det er med stor glede ydmykhet og entusiasme jeg ønsker og være ambassadør for dere i dette viktige arbeide.
Klaus Lundekvam

Se alle nyhetene fra Hjelpetelefonen Nyheter fra Hjelpetelefonen