Penger

Interne tilskudd

For 2022 finnes det en rekke interne støtteordninger for lagene. De er samlet på denne siden.

Det er satt av penger i budsjett for 2022 til forskjellige aktiviteter og tiltak i lagene. Det er i år flere typer interne tilskudd hvor lokal- og fylkeslag kan søke om midler.

Disse er:

1. Midler fra eget fond
2. Støtte til fylkessammenslåing
3. Støtte til regionsamlinger
4. Støtte til tiltak/arrangementer for brukerrepresentanter
5. Støtte til «Korona» aktivitet/tiltak
6. Støtte til Verdensdagarrangementer

1. Midler fra eget fond (2 millioner kroner)

Ved Mental Helse sitt års oppgjør for 2019 vedtok sentralstyret at det skulle avsettes midler, kr 2 millioner, til bruk av lag til aktiviteter som understøtter Mental Helses primære aktiviteter. Aktivitetsperioden er 2020 og 2021. Både fylkes- og lokallag kan søke. For de lag som ønsker å søke bes sjekke reglene for bruk av fondet og fylle ut søknadsskjema.

Søknad sendes: oyvind.kjonaas@mentalhelse.no

Søknadsfrist: fortløpende

2. Støtte til fylkeslag som slår seg sammen

Det er mulig få støtte til denne prosessen. Vi trenger en oversikt over ekstra kostnader fylkene har får å få gjennomført denne sammenslåingen. Både medgåtte og fremtidige kostnader.
For å få denne støtte må det skrives en enkel søknad med kopi av utlegg/fakturaer fra gjennomførte aktiviteter og budsjett fra planlagte aktiviteter.

Søknad sendes: oyvind.kjonaas@mentalhelse.no

Søknadsfrist: fortløpende.

3. Midler til regionsamlinger (fylkeslag) 2020 og 2021

Som tidligere er det mulig å få støtte til regionsamlinger for 2020 og 2021. Vi ber om en enkel søknad m/tema for møtet og budsjett.

Søknad sendes til Øyvind Kjønås

4. Oppfølging brukerrepresentanter

Fylkeslagene kan søke om støtte til gjennomførte (2020) og planlagte (2020/2021) samlinger eller andre tiltak som har til hensikt å ta vare på og å utvikle våre brukerrepresentanter.

Søknadsfrist: fortløpende.

Søknadsskjema: Søknadskjema interne tilskudd 2020-2021 word

Søknad sendes til Øyvind Kjønås

5. Koronatiltak

Er det noen av Mental Helse sine lag som har hatt ekstra kostnader i forbindelse med endringer eller ny aktivitet fremtvunget av koronasituasjonen, kan man søke om støtte. Dette gjelder også igangsetting av nye tiltak som engasjerer/aktiviserer medlemmer på nye måter.

Søknadsfrist: fortløpende.

Søknadsskjema: Søknadskjema interne tilskudd 2020-2021 word
Rapporteringsskjema: velferd – korona midler 2020 rapport

Søknad og kostnadsoversikt med evt budsjett sendes Øyvind Kjønås

6. Støtte til gjennomføring av arrangementer / markeringer i fbm Verdensdagen

Fylkes- og lokallag i Mental Helse kan søke støtte til gjennomføring av Verdensdagsarrangementer og / eller markeringer. Denne støtten kommer i tillegg til de forskjellige pakkene man kan bestille fra Verdensdagen. Arrangørpakker bestilles av Verdensdagen på vanlig måte.

Formålet med ordningen er å stimulere til enda større aktivitet i Verdensdagsperioden i våre fylkes- og lokallag. Midlene må brukes i kampanjeperioden (to uker før og to uker etter 10. oktober).

Kun fylkes- og lokallag i Mental Helse kan søke, men arrangementet kan gjerne være i samarbeid med andre. Max søknadsbeløp: 20 000,- kr
Arrangementet må registreres i Verdensdagens kalender for å kunne få støtte. Registrer arrangementet her: https://verdensdagen.no/registrer-markering/

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver hvis dere har spørsmål.

Søknad sendes til Siri Bråtane

Søknadsfrist 10. juni.

Søknadsskjema: Søknadskjema Verdensdagen

Rapporteringsfrist: 20. november
Rapportering på samme skjema som søknaden.