Penger

Interne tilskudd

For 2022 finnes det en rekke interne støtteordninger for lagene. De er samlet på denne siden.

Det er satt av penger i budsjett for 2022 til forskjellige aktiviteter og tiltak i lagene. Det er i år flere typer interne tilskudd hvor lokal- og fylkeslag kan søke om midler.

Disse er:

1. Midler fra eget fond
2. Støtte til fylkessammenslåing
3. Støtte til regionsamlinger
4. Støtte til tiltak/arrangementer for brukerrepresentanter
5. Støtte til «Korona» aktivitet/tiltak
6. Støtte til Verdensdagarrangementer
7. Støtte til kurs

1. Midler fra eget fond (2 millioner kroner)

Ved Mental Helse sitt årsoppgjør for 2020 vedtok sentralstyret at det skulle avsettes midler, kr 2 millioner, til bruk av lag til aktiviteter som understøtter Mental Helses primære aktiviteter. Aktivitetsperioden er 2021 og 2022. Både fylkes- og lokallag kan søke. For de lag som ønsker å søke bes sjekke reglene for bruk av fondet og fylle ut søknadsskjema.

Søknad sendes: oyvind.kjonaas@mentalhelse.no

Søknadsfrist: fortløpende

2. Støtte til fylkeslag som slår seg sammen

Det er mulig få støtte til denne prosessen. Vi trenger en oversikt over ekstra kostnader fylkene har får å få gjennomført denne sammenslåingen. Både medgåtte og fremtidige kostnader.
For å få denne støtte må det skrives en enkel søknad med kopi av utlegg/fakturaer fra gjennomførte aktiviteter og budsjett fra planlagte aktiviteter.

Søknad sendes: oyvind.kjonaas@mentalhelse.no

Søknadsfrist: fortløpende.

3. Midler til regionsamlinger (fylkeslag) 2022

Som tidligere er det mulig å få støtte til regionsamlinger for 2022. Vi ber om en enkel søknad m/tema for møtet og budsjett. En forutsetning for å få tilskudd er at tidligere mottatt tilskudd er rapportert.

Søknad sendes til Øyvind Kjønås

4. Oppfølging brukerrepresentanter

Fylkeslagene kan søke om støtte til gjennomførte (2021) og planlagte (2022) samlinger eller andre tiltak som har til hensikt å ta vare på og å utvikle våre brukerrepresentanter.

Søknadsfrist: fortløpende.

Søknadsskjema: Søknadskjema interne tilskudd

Søknad sendes til Øyvind Kjønås

5. Koronatiltak / kick-off

Er det noen av Mental Helse sine lag som har hatt ekstra kostnader i forbindelse med endringer eller ny aktivitet fremtvunget av koronasituasjonen, kan man søke om støtte. Dette gjelder også igangsetting av nye tiltak som engasjerer/aktiviserer medlemmer på nye måter, eller for å komme i gang med aktivitet etter lang tid med nedstengning

Søknadsfrist: fortløpende.

Søknadsskjema: Søknadskjema interne tilskudd
Rapporteringsskjema: velferd – korona midler rapport

Søknad og kostnadsoversikt med evt budsjett sendes Øyvind Kjønås

6. Støtte til gjennomføring av arrangementer / markeringer i fbm Verdensdagen

Fylkes- og lokallag i Mental Helse kan søke støtte til gjennomføring av Verdensdagsarrangementer og / eller markeringer. Denne støtten kommer i tillegg til de forskjellige pakkene man kan bestille fra Verdensdagen. Arrangørpakker bestilles av Verdensdagen på vanlig måte.

Formålet med ordningen er å stimulere til enda større aktivitet i Verdensdagsperioden i våre fylkes- og lokallag. Midlene må brukes i kampanjeperioden (to uker før og to uker etter 10. oktober).

Kun fylkes- og lokallag i Mental Helse kan søke, men arrangementet kan gjerne være i samarbeid med andre. Max søknadsbeløp: 20 000,- kr
Arrangementet må registreres i Verdensdagens kalender for å kunne få støtte. Registrer arrangementet her: https://verdensdagen.no/registrer-markering/

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver hvis dere har spørsmål.

Søknad sendes til Siri Bråtane

Søknadsfrist 10. juni.

Søknadsskjema: Søknadskjema interne tilskudd

Rapporteringsfrist: 20. november
Rapportering på samme skjema som søknaden.

7. Støtte til gjennomførte kurs 2022

Fylkeslag kan få dekt støtte til gjennomførte kurs 2022. Det gjelder følgende kurs:

  • Støtte til organisasjonskurs
  • Støtte til konflikthåndteringskurs
  • Støtte til kurs politisk påvirkning
  • Støtte til kurs i rollen som brukerrepresentant

Fylkeslaget legger ut for kostnadene og får refundert utgiftene i etterkant. Fyll inn søknadsskjema som ligger under. Laget dekker en egenandel på 500,- kr pr deltager, samt at dere må søke FUNKIS om kursstøtte. Mental Helse sentralt dekker resten. Ta kontakt med organisasjonsrådgiver dersom du lurer på noe.

Søknadsskjema: Søknadskjema støtte til kurs