Grafisk profil

Her finner du den grafiske profilmanualen til Mental Helse

I denne malen finner du beskrivelse av logo-bruk, bruk av farger, typografi, bilder og maler. Du finner også filer til nedlasting.

Klikk her