Årsrapportering

Her finner dere informasjon om års- og likepersonrapportering.

En gang i året sender alle Mental Helses fylkes- og lokallag årsrapportering og rapport om likepersonsaktiviteter til Mental Helse sentralt. Fristen er 31. mai 2021.

Rapportering i etterkant av årsmøte inkluderer:

Skjema for likepersonsrapportering finner du nederst på denne siden.

Maler som kan benyttes i forbindelse med årsmøtet finner du nederst på denne siden.

Send alt til medlem@mentalhelse.no innen 31. mai 2021. Husk å signere alle skjemaene!

Har du spørsmål? Ta kontakt med din organisasjonsrådgiver:

Barbro Aas: 90 10 28 44 / barbro.aas@mentalhelse.no
Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark og Akershus

Sølvi Hagen: 97 68 62 79 / solvi.hagen@mentalhelse.no
Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland

Brita Brekke: 94 09 36 62 / brita.brekke@mentalhelse.no
Hordaland, Rogaland, Sogn- og Fjordane og Agder

Aina Kaupang: 40 03 94 92 / aina@mentalhelse.no
Oslo, Nordland, Troms og Finnmark