Årsrapportering

Her finner dere informasjon om års- og likepersonrapportering.

En gang i året sender alle Mental Helses fylkes- og lokallag årsrapportering og rapport om likepersonsaktiviteter til Mental Helse sentralt. Fristen er 31. mai 2021.

Lagene må sende inn rapportering innen fristen for å få utbetalt sin andel av medlemskontingent, momskompensasjon og tilskudd til likepersonsaktiviteter.

Rapportering i etterkant av årsmøte inkluderer:

Skjema for likepersonsrapportering finner du nederst på denne siden.

Maler som kan benyttes i forbindelse med årsmøtet finner du nederst på denne siden.

Send alt på e-post til organisasjonsrådgiver for ditt område innen 31. mai 2021. Lokallag sender kopi av årsrapportering til fylkeslaget. Husk å signere alle skjemaene! Dersom dere må sende rapporteringen med post, sendes det til: Mental Helse, Storgata 38, 0182 Oslo.

Har du spørsmål? Ta kontakt med din organisasjonsrådgiver:

Jonas Ørnes Andersen: 92 97 63 95 / jonas@mentalhelse.no
Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark og Akershus

Sølvi Hagen: 97 68 62 79 / solvi.hagen@mentalhelse.no
Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland

Brita Brekke: 94 09 36 62 / brita.brekke@mentalhelse.no
Hordaland, Rogaland, Sogn- og Fjordane og Agder

Aina Kaupang: 40 03 94 92 / aina@mentalhelse.no
Oslo, Nordland, Troms og Finnmark