Mental Helse Akershus

Mental Helse Akershus er ett av fylkeslagene i Mental Helse. Vi har nesten 700 medlemmer. Vi har per i dag 12 aktive lokallag.

E-post: akershus@mentalhelse.no

Styret

Fylkesleder:
Tonelise Holm
Mobil: 957 44 871

Kasserer/Studieleder:
Ingrid Weflen
Mobil: 412 71 884

Nestleder/Sekretær:
Lene Marie Brobakken
Mobil: 454 57 824

Styremedlem:
Gunnar Singstad
Mobil: 995 68 794

Styremedlem:
Kari C. Nyhus
Mobil: 976 81 761

Kontakt

Mental Helse Akershus
c/o Tonelise Holm
Haukeliveien 2 B
1415 Oppegård

Tlf: 957 44 871
E-post: akershus@mentalhelse.no

Org.nr.:
979 965 982

Kontonr.:
1286 46 76543

Organisasjonsrådgiver:
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no