Mental Helse Viken

Mental Helse Viken er ett av fylkeslagene i Mental Helse, og dekker gamle Akershus og Buskerud. Vi har omtrent 1300 medlemmer. Vi har per i dag 20 aktive lokallag.

E-post: viken@mentalhelse.no

Styret

Fylkesleder:
Lene Brobakken
Mobil: 484 07 108

Nestleder
Thomas Sebastian Blancaflor
Mobil: 968 74 197

Kasserer
Espen Gundersen
Mobil: 928 27 626

Studieleder:
Ingrid Weflen
Mobil: 412 71 884

Styremedlem:
Britt Blaasaas
Mobil: 478 82 036

Styremedlem
Abdurrehman Khan
Mobil: 468 82 919

1. Vara
Gunnar Singstad

2. Vara
Solfrid Lekva

Kontakt

Mental Helse Viken
c/o Lene Brobakken
Vollasvingen 49
1940 Bjørkelangen

Tlf: 484 07 108
E-post: viken@mentalhelse.no

Org.nr.:
979 965 982

Kontonr.:
1286 46 76543

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Filer