Mental Helse Trøndelag

Mental Helse Sør-Trøndelag, stiftet i 1979 og Mental Helse Nord-Trøndelag, stiftet mars 1980 er sammenslått til Mental Helse Trøndelag fra 01.01.2019. Det nye fylkeslaget har kontor på Steinkjer, samlokalisert med FFO og andre interesseorganisasjoner. Fylkesstyret har ansatt en sekretær i 50% stilling som har arbeidsdager på kontoret mandag, tirsdager og torsdager fra kl.09:00-15:00.

Styret

Leder:
Anna Elise Opheim, Skaun
920 30 361

Nestleder:
Aud Irene Hepsø, Heim

Styremedlemmer:
Anders Øyan, Stjørdal
Beate Moksnes, Verdal
Linda Hogstad, Stjørdal

Kontakt

Mental Helse Trøndelag
Sjøfartsgata 3,
7714 Steinkjer
Mob.: 992 35 100
E-post: trondelag@mentalhelse.no

Fylkessekretær:
Gry Øseth
Kontortid
Mandag, tirsdag og torsdag
09.00-15.00.

Org.nr.:
987 588 802
Kontonr.:
4400 237 4622

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no