Mental Helse Trøndelag

Mental Helse Sør-Trøndelag, stiftet i 1979 og Mental Helse Nord-Trøndelag, stiftet mars 1980 er sammenslått til Mental Helse Trøndelag fra 01.01.2019. Det nye fylkeslaget har kontor på Steinkjer, samlokalisert med FFO og andre interesseorganisasjoner. Fylkesstyret har ansatt en sekretær i 50% stilling som har arbeidsdager på kontoret tirsdager og torsdager fra kl.09:00-16:00.

15. juli

Mental Helse Trøndelag

16. juli

Mental Helse Trøndelag

17. juli

Mental Helse Trøndelag

18. juli

Mental Helse Trøndelag

19. juli

Mental Helse Trøndelag