Mental Helse Trøndelag

Mental Helse Sør-Trøndelag, stiftet i 1979 og Mental Helse Nord-Trøndelag, stiftet mars 1980 er sammenslått til Mental Helse Trøndelag fra 01.01.2019. Det nye fylkeslaget har kontor på Steinkjer, samlokalisert med FFO og andre interesseorganisasjoner. Fylkesstyret har ansatt en sekretær i 50% stilling som har arbeidsdager på kontoret mandag, onsdag og torsdag fra kl.09:00-15:00.

Styret

Leder:
Anna Elise Opheim, Skaun
920 30 361

Nestleder:
Anders Øyan, Stjørdal

Styremedlemmer:
Beate Moksnes, Verdal
Linda Hogstad, Stjørdal
Alexander Daniel Johansen, Verdal

Kontakt

Mental Helse Trøndelag
Sjøfartsgata 3
7714 Steinkjer
E-post: trondelag@mentalhelse.no

Fylkessekretær:
Sofie Bøe Henriksen
Mob.: 992 35 100

Mandag, Onsdag og Torsdag
09:00 – 15:00

Org.nr.:
987 588 802
Kontonr.:
4400 237 4622

Studieleder:
E-post: Trondelag@studieleder.mentalhelse.no

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no

Filer