Mental Helse Oppland

Mental Helse Oppland er ett av 18 fylkeslag i Mental Helse. Vi har ca 430 medlemmer og 7 aktive lokallag.

E-post: oppland@mentalhelse.no

Styret

Leder:
Anne Grete Mortensen
Tlf: 401 97 787

Studieleder/sekretær:
Elin Anita Lund

Styremedlemmer:
Ragnar Rognlien
Alma Marit Bakken
Bjørg Olaussen Sagmoen

Varamedlem:
Torunn Hilmarsen

Kontakt

Mental Helse Oppland
Postadresse:
Mental Helse Oppland
v/Anne Grete Mortensen
Retrumsvegen 22
2760 Brandbu

Tlf.: 401 97 787
E-post: oppland@mentalhelse.no

Kontonr:
2280 40 16833

Org.nr:
981 672 585

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no