Mental Helse Oslo

Mental Helse Oslo er et av fylkeslagene i Mental Helse. I juni 2019 har Oslo fått et nytt styre som nå jobber med å få i gang et aktivt fylkeslag. Siden det pr. i dag kun er et aktivt lokallag i fylket vil Oslo fylkeslag også arrangere medlemsaktiviteter o.l. for Oslo som helhet.

Kunne du tenke deg å støtte fylkesstyret som en ressursperson (i en av våre arbeidsgrupper politikk, organisasjon og økonomi) eller gjennom praktisk hjelp ved arrangementer? Da ville vi glede oss å høre fra deg! :)

E-post: oslo@mentalhelse.no

24. september

Mental Helse Oslo

Styret

Leder: Pål-Ole Liabøtrø
1. Nestleder: Astrid Neumann
2. Nestleder: Umar Ashraf
Kasserer: Per Vidar Anfinnsen
Styremedlem/studieleder: Jørn Rosland
Styremedlem: Thyra Bækken
Styremedlem: Tom Guldberg
Styremedlem for MHU: Sara Isabella Rivera Rios
Vara: Erik Willoch

Kontakt

Mental Helse Oslo
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo
oslo@mentalhelse.no
Telefon, leder Pål-Ole Liabøtrø: 953 05 042

Org.nr:
979 925 220
Kontonr:
7877 08 33549

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
Tlf: 400 39 492
E-post: aina@mentalhelse.no