Mental Helse Sogn og Fjordane

Styret

Leder:
Gerd Bjørkedal
Tlf. 996 35 353

Nestleder:
Liv Aamot Verlo
Tlf. 995 52 319

Kontakt

Besøksadresse:
FI-senteret
Fjellvegen 10
6800 Førde

Postadresse:
Bjørkedalsvegen 180
6815 Førde

Tlf. 996 35 353
E-post: sognogfjordane@mentalhelse.no

Org.nr.:
989 747 274

Kontonr.:
3700.07.14632

Organisasjonsrådgiver:
Siri Bråtane
Tlf: 900 88 649
E-post: brata@mentalhelse.no