Mental Helse Telemark

E-post: telemark@mentalhelse.no

Mental Helse Telemark er ett av 18 fylkeslag i Mental Helse. Vi har nesten 300 medlemmer fordelt på 5 lokallag. Telemark grenser mot Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland og Aust-Agder.

Styret

Fylkesleder
Ida Helen Grasmo Huitfeldt
Tlf: 94815411

Nestleder/Sekretær
Heidi Skare Kristiansen

Kasserer
May-Britt Kristiansen

Styremedlemmer:
Hans Kristian Solvik
Bjørg Kongsgård
Else marie Bang
Lin Jorunn Johansen

Varamedlemmer:
Astrid Anett Sannes Steinhaug
Wenche Kaasa
Rune Andersen

Kontakt

Mental Helse Telemark
Postboks 366
3701 Skien

E-post: telemark@mentalhelse.no
Tlf: 94815411

Org.nr:
984 049 773

Kontonr:
9017.20.10171

Organisasjonsrådgiver:
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no