Mental Helse Troms ble stiftet i 1982, og Mental Helse Finnmark ble stiftet i 1990. 12.juni 2021 slo lagene seg sammen til Mental Helse Troms og Finnmark/ Mentála Dearvvašvuohta Romssa ja Finnmárkku.

Styret

Leder:
Torhild Ackermann
Mob.: 91804807
Kirkenes

Nestleder:

Kasserer:
Stine Valjord
Senja

Styremedlem:
Eli Haaland
Porsanger

Styremedlem:
Solbjørg Henningsen
Porsanger

Styremedlem
Janne Annie Bergersen
Kvæfjord

Styremedlem
Ken Roger Gjøvik
Hammerfest/Kvalsund

Varamedlem
Christina Wangsbro
Tromsø

Varamedlem
Kjell Olav Dypfest
Porsanger

Varamedlem
Merethe Saga Lønnum
Tromsø

Kontakt

Mental Helse Troms og Finnmark
c/o Torhild Ackermann
Brattliveien 73
9925 Svanvik
tromsogfinnmark@mentalhelse.no

Org.nr.:
990 619 859
Kontonr.:
4700.04.45777

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
980 50 900
aina@mentalhelse.no