Mental Helse Vestfold

Mental Helse Vestfold er ett av 18 fylkeslag i Mental Helse. Vi har nesten 400 medlemmer fordelt på 5 lokallag. Vestfold grenser mot Buskerud og Telemark. Utenom Oslo fylke er det Norges minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside.

E-post: vestfold@mentalhelse.no

Kontakt

Mental Helse Vestfold
Halvdan Svartesgate 17
3186 Horten

E-post: vestfold@mentalhelse.no
Tlf: 920 32 288

Org.nr:
989 413 074

Konto nr:
2500 21 34597

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no

Styret

Fylkesleder:
Mette Gropen Halvorsen
Tlf: 928 32 288

Nestleder
Ellen Bente Holtungen
Tlf: 466 39 45

Kasserer
Birgitte Skoglund
Tlf: 958 40 105

Styremedlemmer:
Inger Jensen
Gustav Løvenhjelm
Tlf: 971 24 525

Varamedlemmer:
Elsa Adler
Hans Einar Eliassen
Ingun Langsrud
Roger Jensen

Lokallag

Kontakt ditt lokallag hvis du ønsker informasjon om aktiviteter i ditt område. Ta kontakt med fylkeslaget eller organisasjonsrådgiver hvis du ikke finner et lokallag i ditt område og ønsker å starte opp et.