Mental Helse Vestfold

E-post: vestfold@mentalhelse.no

Mental Helse Vestfold er ett av 15 fylkeslag i Mental Helse. Vi har nesten 400 medlemmer fordelt på 5 lokallag. Vestfold grenser mot Buskerud og Telemark. Utenom Oslo fylke er det Norges minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside.

Styret

Fylkesleder :
Ellen Bente Holtungen
Tlf: 466 39 145

Nestleder
Mona Helén Knudsen
Tlf: 986 95 220

Kasserer
Birgitt Skoglund
Tlf: 958 40 105

Styremedlemmer

Kristian Kristoffersen
Sekretær
Tlf 981 36 074

Kristine Marie Ganz Flåtten
Studieleder
Tlf: 990 27 997

Varamedlemmer:

Inger Jensen

Kjetil Halvorsen

Hans Einar Eliassen

Kontakt

Mental Helse Vestfold
Bilet 14
3080 Holmestrand

E-post: vestfold@mentalhelse.no
Tlf: 466 39 145

Org.nr:
989 413 074

Konto nr:
2500 21 34597

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no