Mental Helse Buskerud

e-post: buskerud@mentalhelse.no

19. april

Mental Helse Buskerud

Mental Helse Buskerud er ett av fylkeslagene i Mental Helse. Det er 9 aktive lokallag i fylket. I de kommunene det ikke er lokallag kan fylkeslaget kontaktes.

Styret

Fung. Styreleder:
Ida Marie Holen
Tlf: 991 57 790

Nestleder:

Kasserer:
Marlow Lokshall

Studieleder:
Heidi Nora Meisal

Styremedlemmer:
Andreas Lyng
Arne Johansen
Heidi Fedje

Varamedlemmer
Morten Auestad
Lena Torgersen

Kontakt

Mental Helse Buskerud
Tollbugata 4/6
3044 Drammen

Tlf: 905 80 836
E-post: buskerud@mentalhelse.no

Kontonr: 2291 13 03527

Org.nr: 977 49 2394

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no