Mental Helse Hedmark

Mental Helse Hedmark er ett av 18 fylkeslag i Mental Helse, og har pr. i dag 12 lokallag. Der det ikke finnes lokallag, ber vi om at henvendelser går til fylkeslaget.
Hedmark fylke grenser mot Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige.

E-post: hedmark@mentalhelse.no

Styret

Fylkesleder:
Gry Halvorsen

Nestleder / studieleder:
Jøran Halvorsen

Kasserer:
Monica Løkkemo

Styremedlemmer:
Finn Kristiansen

Edvin Persson (PERMISJON)

Varamedlemmer:
Margrete Leikåsen
Laila Ulriksen

Kontakt

Mental Helse Hedmark
Kirkeveien 21,
2409 Elverum

Hovednummer: 413 60 860
Nestleder/Studieleder: 984 60 800
Økonominummer: 455 03 930

E-post: hedmark@mentalhelse.no

Kontonr:
1822 03 05798

Org.nr:
991 924 957

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no

To føtter med 4 piler i ulike retninger
20. sep 2019 Hedmark

Mental Helse Hedmark har fått nytt nummer 413 60 860

Fra 1.10.19 vil ikke det gamle nummeret til MH Hedmark fungere lengre, da vil kun vårt nye nummer fungere.
Dette nummeret vil bli besvart av flere, så ikke send personlige sms på den.

Bilde av Trollstigen i Møre og Romsdal
17. jun 2019 Hedmark

Nyhetsbrev 01 2019

Her har dere vårt første nyhetsbrev 2019

null
29. apr 2019 Hedmark

Styremøter

I dag har vi gjennomført det første styremøtet etter årsmøtet og det var en fin gjeng som ble samlet på kontoret.
Under denne saken vil alle protokollene ligge fortløpende.

null
11. apr 2019 Hedmark

FACT Hedmarken er snart i gang

Forprosjektet har kommet til en ny fase og stillingen “Medarbeider med brukererfaring” lyst ut, med søknadsfrist 1.5.19.

Det nye Fylkesstyret i Mental Helse Innlandet-Hedmark.
Fra venstre: Monica Løkkemo, Laila Ulriksen, Gry Halvorsen, Finn Kristiansen, Edvin Persson, Margrete Leikaasen og Jøran Halvorsen
25. mar 2019 Hedmark

Mental Helse Hedmark blir Mental Helse Innlandet-Hedmark

Søndag 24 mars 2019, avholdt Mental Helse Hedmark sitt årsmøte på Scandic Ringsaker. Blant sakene som ble behandlet på årsmøtet, var ny fylkesstruktur, og resultatet ble at Mental Helse Hedmark består som eget fylkeslag, men bytter navn til Mental Helse Innlandet-Hedmark.

Fylkesleder Gry Halvorsen
23. mar 2019 Hedmark

Kurshelg på Scandic Ringsaker

Helgen 23-24 mars 2019, holder Mental Helse Hedmark kurs for lokallagene i forbindelse med årsmøtet sitt.

13. feb 2019 Hedmark

TSB i Innlandet – er det i tråd med opptrappingsplanen for rusfeltet?

Som tidligere rusmisbruker, og nå fylkesleder i Mental Helse Hedmark, kan jeg ikke la være å komme med en uttalelse i forhold til det vedtaket som styret i SI gjorde sist fredag. Vedtaket inneholder nedtak av 5 døgnplasser innen TSB på Reinsvoll, det er like mange plasser som de har på sitt kvinneteam og det er nærliggende å tolke at det spesialtilpassede opplegget de har der, nå forsvinner.

Jeg har selv egenerfaring fra akkurat det tilbudet som Kvinneteamet der har, og vil derfor prøve å forklare de som har makt og myndighet hvorfor jeg påstår at det er et lite gjennomtenkt nedtak.

Aksjon brumunddal size large
18. des 2018 Hedmark

NOK er NOK !

Til ledelsen i Sykehuset Innlandet – ang. sak 080-2018 SI mot 2022.

Sannerud
18. des 2018 Hedmark

Nedleggelse av BUP Utredningsenheten på Sanderud

BUP Utredning på Sanderud med 7 døgnplasser foreslås nedlagt, og divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke sin hovedforklaring, er at Kongsvingerregionen forsvinner til Ahus.

Image
18. des 2018 Hedmark

TSB i Innlandet – er det i tråd med opptrappingsplanen for rusfeltet?

Som tidligere rusmisbruker, og nå fylkesleder i Mental Helse Hedmark, kan jeg ikke la være å komme med en uttalelse i forhold til det vedtaket som styret i SI gjorde sist fredag.