Mental Helse Hedmark er ett av 17 fylkeslag i Mental Helse, og har pr. i dag 12 lokallag. Der det ikke finnes lokallag, ber vi om at henvendelser går til fylkeslaget.
Hedmark fylke grenser mot Trøndelag i nord, Oppland i vest og Vikeni sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige.

Styret

Fylkesleder:
Finn Kristiansen

Nestleder:
Rune Lundquist
Kasserer:
Gry Halvorsen
Sekretær/studieleder:
Margrete Leikåsen
Styremedlem
Heidi J. Østenstad

Varamedlemmer:
Anne-Karin Bredalen
Renate Cecilie Ulvang

Kontakt

Mental Helse Hedmark
Kirkeveien 21,
2413 Elverum

Hovednummer: 413 60 860
Økonominummer: 455 03 930

E-post: hedmark@mentalhelse.no

Kontonr:
1822 03 05798

Org.nr:
991 924 957

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no

6. aug 2020 Hedmark

Referat fylkesstyremøte 4/8-20

Corona
11. mar 2020 Hedmark

Utsettelse av kurs og årsmøte

Fylkesstyret i Mental Helse Hedmark har i dag tatt beslutningen om å utsette kurs og årsmøtet vi skulle hatt 21. og 22. mars 2020. Ny dato vil komme senere.

Maskotene våre er Ludvig og Solan - de representerer bredden i organisasjonen vår
24. feb 2020 Hedmark

Kunne du tenke deg å gjøre en jobb i Fylkesstyret?

Valgkomiteen ved leder Inger Marie Nysæter har henvendt seg til meg for at jeg kan legge ut en sak på vegne av dem, de leter fortsatt etter kandidater til sin innstilling.

1. jan 2020 Hedmark

Årsmøtene i lokallagene

Vil bli avviklet i denne rekkefølgen med deltakelse fra fylkesstyret.
Innkalling med saksliste vil bli utsendt i god tid før årsmøtet.

10. des 2019 Hedmark

Ledersamlingen 15-16 nov 2019

Referat fra samlingen

To føtter med 4 piler i ulike retninger
20. sep 2019 Hedmark

Mental Helse Hedmark har fått nytt nummer 413 60 860

Fra 1.10.19 vil ikke det gamle nummeret til MH Hedmark fungere lengre, da vil kun vårt nye nummer fungere.
Dette nummeret vil bli besvart av flere, så ikke send personlige sms på den.

Bilde av Trollstigen i Møre og Romsdal
17. jun 2019 Hedmark

Nyhetsbrev 01 2019

Her har dere vårt første nyhetsbrev 2019

null
29. apr 2019 Hedmark

Styremøter 2019-2020

I dag har vi gjennomført det første styremøtet etter årsmøtet og det var en fin gjeng som ble samlet på kontoret.
Under denne saken vil alle protokollene ligge fortløpende.

null
11. apr 2019 Hedmark

FACT Hedmarken er snart i gang

Forprosjektet har kommet til en ny fase og stillingen “Medarbeider med brukererfaring” lyst ut, med søknadsfrist 1.5.19.

Det nye Fylkesstyret i Mental Helse Innlandet-Hedmark.
Fra venstre: Monica Løkkemo, Laila Ulriksen, Gry Halvorsen, Finn Kristiansen, Edvin Persson, Margrete Leikaasen og Jøran Halvorsen
25. mar 2019 Hedmark

Mental Helse Hedmark blir Mental Helse Innlandet-Hedmark

Søndag 24 mars 2019, avholdt Mental Helse Hedmark sitt årsmøte på Scandic Ringsaker. Blant sakene som ble behandlet på årsmøtet, var ny fylkesstruktur, og resultatet ble at Mental Helse Hedmark består som eget fylkeslag, men bytter navn til Mental Helse Innlandet-Hedmark.

Fylkesleder Gry Halvorsen
23. mar 2019 Hedmark

Kurshelg på Scandic Ringsaker

Helgen 23-24 mars 2019, holder Mental Helse Hedmark kurs for lokallagene i forbindelse med årsmøtet sitt.

13. feb 2019 Hedmark

TSB i Innlandet – er det i tråd med opptrappingsplanen for rusfeltet?

Som tidligere rusmisbruker, og nå fylkesleder i Mental Helse Hedmark, kan jeg ikke la være å komme med en uttalelse i forhold til det vedtaket som styret i SI gjorde sist fredag. Vedtaket inneholder nedtak av 5 døgnplasser innen TSB på Reinsvoll, det er like mange plasser som de har på sitt kvinneteam og det er nærliggende å tolke at det spesialtilpassede opplegget de har der, nå forsvinner.

Jeg har selv egenerfaring fra akkurat det tilbudet som Kvinneteamet der har, og vil derfor prøve å forklare de som har makt og myndighet hvorfor jeg påstår at det er et lite gjennomtenkt nedtak.